Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.
  BAUMIT  INFO-LINKA
  BAUMIT  INFO-LINKA

BAUMIT INFO-LINKA

Spýtajte sa!

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom Baumit produktov a systémov nám napíšte. Naši technickí poradcovia vám radi poradia.

V prípade potreby kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku:

+421 (0)2 593 033 33
+421 (0)2 593 033 66

Môžete pridať prílohu.

Zateplenie

Do akej teploty môžem nanášať lepidlo na Nobasil?

Teplota vzduchu, podkladu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C. Podklad nesmie byť zamrznutý. Nespracovávať pri možnom riziku mrznutia. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť zrenie materiálu výrazne predĺžujú. 

Akú penetráciu mám použiť, ak mám podbitie z OSB dosiek a chcem naniesť lepidlo ProContact a fasádnu omietku NanoporTop?

Na podklad z OSB dosiek je vždy potrebné vopred nalepiť izolant (cca 4 cm). Až následne naniesť fasádnu omietku. Iba v tomto prípade bude fasádna omietka dlhodobo fungovať. EPS sa na OSB dosky nalepí lepiacou maltou Baumit SupraFix alebo Baumit Disperzné lepidlo. Kotví sa skrutkovacími kotvami do dreva, napr. Baumit STR H. Následne môžete izolačné dosky prestierkovať maltou Baumit ProContact s vloženou sklotextilnou mriežkou. Po vyzretí naniesť penetráciu Baumit UniPrimer alebo PremiumPrimer a následne fasádnu omietku.

Na sokli domu máme vytiahnutú natavenú asfaltovú izoláciu. Čím môžu majstri nalepiť na takýto podklad XPS dosky?

Izolačné dosky EPS a XPS je možné lepiť na bituménové izolácie s použitím lepidla Baumit SupraFix. Pred lepením overte prídržnosť hydroizolácie k podkladu.

Môžem lepiť fasádne polystyrénové dosky až po terén?

Pokiaľ zateplenie domu prilieha až k terénu, je potrebné do výšky min. 30 cm nad terénom použiť izolačné dosky XPS s obojstranne zdrsneným povrchom alebo izolačné dosky EPS Perimeter.

Je potrebné podklad pred zateplením penetrovať?

Pred realizáciou zateplenia je potrebné overiť vhodnosť podkladu. Pokiaľ podklad spĺňa štandardné podmienky uvedené v norme a v technologických predpisoch, nie je potrebná penetrácia podkladu. V niektorých prípadoch si stav podkladu vyžaduje jeho ošetrenie a predprípravu (napr. zariasený podklad, nedostatočná súdržnosť, trhliny v podklade a pod.). Odporúčané opatrenia nájdete v technologickom predpise pre zateplenie Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Môžem lepiť XPS dosky lepidlom DuoContact?

Nie. Izolačné dosky XPS na bežné podklady je potrebné lepiť a stierkovať pomocou lepidla Baumit StarContact resp. StarContact White alebo Baumit openContact.

Aké nerovnosti môžu byť na podklade pod zateplením?

Ak sa zateplenie realizuje len lepením, prípustná odchýlka rovinnosti podkladu je max. 10 mm/m. Ak sa zateplenie realizuje kotvením rozpernými kotvami a lepením, potom prípustná odchýlka rovinnosti podkladu je max. 20 mm/m. Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať samostatnou vrstvou omietky. Vyrovnanie podkladu podlepovaním tepelnou izoláciou je neprípustné.

Ako sa správne majú lepiť izolačné dosky na stenu? Stačí to lepiť na body, terče?

Lepiť izolačné dosky na body nepostačuje. Bodové nanášanie lepidla má za následok nedostatočnú prídržnosť a pri zmrašťovaní izolačných dosiek môže dôjsť k oddeleniu dosiek od podkladu. Lepiacu hmotu je potrebné nanášať ručne alebo strojovo po celom obvode dosky vo forme 20 až 30 mm pása a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Po pritlačení dosky k podkladu musí byť min. 40 % povrchu dosky spojené lepidlom s podkladom. Na veľmi rovný podklad je možné lepiť dosky aj celoplošne. Lepiaca malta sa v tomto prípade nanáša pomocou zubového hladidla. Lepiacu hmotu nikdy nenanášať na bočné strany izolačných dosiek. Prebytočnú maltu z bočných hrán odstrániť.

Omietky

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu Baumit SpeedFix.

Mám omietku Baumit MPA 35 hr. 2,5 cm - na tehle Heluz. Chcem dať na to silikátovu omietku. Stačí dať na omietku už len UniPrimer a na to omietku, alebo musím dať ešte sieťku+kleber?

Na tehlu Heluz s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami odporúčame použiť ľahké omietky (napr. MPA 35 ľahká alebo termo omietky) a viacvrstvový systém. Na vyzretú omietku naniesť ešte výstužnú vrstvu (lepiaca malta Baumit ProContact alebo DuoContact s vloženou sklotextilnou mriežkou). Po jej vyzretí (cca 5 - 7 dní) v závislosti od počasia, aplikovať penetračný náter Baumit UniPrimer a fasádnu omietku. 

Môže byť VivaRenova použitá ako vrchná vrstva alebo sa musí prekryť ešte inou povrchovou omietkou? Ide o rekonštrukciu starého bytu, kde sú omietky pieskové a popukané s tromi vrstvami starých náterov. Odporučili mi VivaRenovu so sieťkou, ale po zašúchaní je dosť hrubozrnná.

Baumit VivaRenova je renovačný štuk vhodný aj na rekonštrukcie. Samozrejme staré nátery mali byť odstránené, ako aj uvoľňujúce sa časti starej omietky. Ak je súdržnosť podkladovej omietky zlá, vždy odporúčame starú omietku spevniť špeciálnym prípravkom alebo ju odstrániť a omietnuť nanovo. Baumit VivaRenova má 0,6 mm zrno, ide o jemne zrnitú štukovú omietku. Zväčša sa po vyzretí aplikuje už len vnútorný náter. Ak povrch chcete hladší, môžete na vyzretú suchú omietku Viva Renova aplikovať ešte hladkú stierku Baumit Klima glet (vápenná hladká stierka). 

Aká omietka je vhodná na vyrovnanie pórobetónovej steny (cca 2 cm) ak chcem potom lepiť obkladačky?

Na vyrovnanie môžete použiť omietku Baumit MVR Uni. Na očistený podklad naniesť penetračný náter Baumit Regulátor nasiakavosti a následne naniesť omietku, stiahnuť latou do roviny a nechať vyzrieť. Po vyzretí môžete lepiť obklad.

Ako omietnuť drevovláknité dosky na strope? Aké lepidlo a mriežku použiť? Môžem ako finálnu vrstvu použiť Baumit VivaInterior? Aké sú technologické prestávky medzi vrstvami?

Na namontované drevovláknité dosky odporúčame natiahnuť lepiacu maltu Baumit ProContact ako vyrovnávajúcu vrstvu v hrúbke cca 1 mm.  Následne po zavädnutí alebo na druhý deň zrealizovať výstužnú vrstvu a to opätovným nanesením lepiacej malty zubovým hladidlom a do toho zatlačiť sklotextilnú mriežku. Min. hrúbka výstužnej vrstvy 3 mm. Následne vrstvu zahladiť, pozor negletovať, zbytočne príliš nevyhladzovať. Nechať dobre zaschnúť cca 3 – 5 dní, aby sa to už neodlepovalo a následne naniesť stierku napr. Baumit VivaMaxima alebo Baumit VivaRenova, min. hrúbka 3 mm. Po vyzretí (5 – 7 dní) môžete natierať interiérovými farbami. Prípadne vzniknuté trhliny v miestach spojoch zapríčinené pohybom stavby prípadne vysušením dosiek nie sú chybou lepiacej malty a omietky. 

Akú omietku môžem použiť na stenové vykurovanie?

Na stenové vykurovanie je možné použiť všetky typy jadrových resp. jednovrstvových omietok Baumit, vápenno-cementové (napr. Baumit MPI 25, Baumit MVR Uni) aj sadrové omietky (napr. Baumit RatioGlatt). Pri výbere je potrebné dbať na dobrú tepelnú vodivosť omietky. Preto napr. tepelnoizolačné omietky nie sú vhodné na stenové vykurovania. Po osadení podomietkového registra a uložení systému stenového vykurovania, v závislosti od typu podkladu, sa aplikuje penetračný náter napr. Baumit Regulátor nasiakavosti, či Baumit BetonPrimer a pod. Po danej technologickej prestávke sa aplikuje prvá vrstva omietky tak, aby lícovala s horným okrajom rozvodu stenového vykurovania. Po zavädnutí (pri sadrových omietkach sa pracuje systémom čerstvé do čerstvého) sa aplikuje druhá vrstva omietky tak, aby boli rúrky prekryté cca 8 - 10 mm, max. 20 - 25 mm, inak sa stráca efekt rýchleho nábehu vykurovania. Omietky je potrebné celoplošne vystužiť Baumit Výstužou strojových omietok. Je potrebné dbať aj na predpisy výrobcu vykurovacích systémov. 

Do akej teploty vonku môžem ešte omietať?

Všetky bežné stavebné práce sa robia zväčša pri teplote nad +5 °C. Je dôležité, aby podklad na omietanie bol dostatočne suchý a nezamrznutý. Takisto počas nanášania omietky a jej zrenia je dôležité, aby teplota bola nad +5 °C. Nie je dobré omietať ani pri veľmi vysokých teplotách nad +30 °C. Pri práci je potrebné zohľadniť aj vlhkosť vzduchu. Pri veľmi vysokej vzdušnej vlhkosti sa technologické prestávky výrazne predlžujú. 

Idem omietať vnútorné steny. Mám pred omietaním natiahnuť sieťku s lepidlom?

Lepidlo so sieťkou je veľmi obľúbený ľudový výrok. Steny sa omietajú vhodnými omietkami s prípravou podkladu, ktorá je napísaná v technickom liste príslušnej omietky. Žiadna sieťka s lepidlom sa pod omietky neaplikuje. Ak je potrebné omietku vystužiť, tak sa do vrchnej tretiny omietky zatlačí sieťka Baumit Výstuž strojových omietok. "Lepidlo so sieťkou" je možné použiť pri omietaní pórobetónového muriva v interiéri, kde sa na podklad natiahne stavebné lepidlo Baumit BauKleber, do ktorého sa vtlačí sklotextilná mriežka a na túto vrstvu sa aplikuje stierka Baumit VivaMaxima.

Akú hrúbku omietky je potrebné naniesť na vonkajšie murivo?

Vždy je potrebné si pozrieť technický list konkrétnej omietky. Pre bežné vápenno-cementové omietky napr. Baumit MPA 35 je to min. 15 mm. Pri aplikácii tenkovrstvových omietok napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka aplikovaná na pórobetónové murivo je min. hrúbka 8 mm.

Mám nanesenú na stenách vnútornú omietku MPI 25. Nepáči sa mi jej zrnitosť. Ako môžem dosiahnuť hladučký gletovaný povrch?

Gletovaný povrch dosiahnete prestierkovaním tejto omietky pomocou stierky Baumit Klima glet. Nanáša sa na vyzretú, suchú omietku.

Prerábam byt v bytovke. Môžem dať sadrové omietky aj do kúpeľne?

Sadrové omietky sú vhodné aj do priestorov s miernym vlhkostným zaťažením, t. z. aj do kúpeľní a kuchýň v bežných obytných priestoroch. Plochy, ktoré budú obložené keramickým obkladom sa nezahladzujú, len sa nahrubo stiahnu do roviny.

Idem omietať vnútorné steny. Mám pred omietaním natiahnuť sieťku s lepidlom?

Lepidlo so sieťkou je veľmi obľúbený ľudový výrok. Steny sa omietajú vhodnými omietkami s prípravou podkladu, ktorá je napísaná v technickom liste príslušnej omietky. Žiadna sieťka s lepidlom sa pod omietky neaplikuje. Ak je potrebné omietku vystužiť, tak sa do vrchnej tretiny omietky zatlačí sieťka Baumit Výstuž strojových omietok. "Lepidlo so sieťkou" je možné použiť pri omietaní pórobetónového muriva v interiéri, kde sa na podklad natiahne stavebné lepidlo Baumit BauKleber, do ktorého sa vtlačí sklotextilná mriežka Baumit StarTex a na túto vrstvu sa aplikuje stierka Baumit VivaMaxima.

Akú omietku dať na Ytong murivo?

Pokiaľ sú steny vymurované dostatočne rovné je možné použiť aj tenkovrstvové omietky. Omietku Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku je možné nanášať v interiéri aj exteriéri, ručne alebo strojovo. Min. hrúbka v interiéri 6 mm, v exteriéri 8 mm. Omietka sa nanáša priamo na očistený suchý podklad v dvoch pracovných krokoch. Omietku je možné vystužiť aj sieťkou Baumit Výstuž strojových omietok. V interiéri je možné omietnuť murivo aj spôsobom "lepidlo + sieťka". Na podklad naniesť lepidlo C1 Baumit BauKleber s vloženou sklotextilnou mriežkou napr. Baumit StarTex alebo DuoTex. Ako štuková vrstva sa použije stierka Baumit VivaMaxima. Ak chcete dosiahnuť v interiéri hladučký vzhľad stien, použite sadrové omietky napr. Baumit RatioGlatt. Pri väčších hrúbkach môžete použiť omietku na ručné spracovanie Baumit MVR Uni alebo na strojové spracpvanie ľahkú omietku Baumit MPI 25 ľahká pre interiér alebo MPA 35 ľahká pre exteriér.  

Fasádne omietky a farby

Dá a pridať do silikónovej omietky nejaká nemrznúca prísada, ak by teplota v noci klesla pod bod mrazu?

Do silikónovej omietky Baumit SilikonTop je možné zakúpiť zimnú prísadu Baumit SpeedTop. Jedna 250 ml fľaštička sa zamiešava do jedného 25 kg vedra. Pri spracovaní teplota môže byť od +1 °C do max. + 15 °C. V noci môže teplota aj mierne krátkodobo poklesnúť. Vzdušná vlhkosť do 95 %. Omietka v závislosti od klimatických podmienok zreje 4 až 6 hod. Prísadu je možné pridať aj do akrylátovej omietky Baumit GranoporTop.

Máme omietku Nanopor, ale nepáči sa nám farba. Môžeme omietku rovno pretrieť farbou NanoporColor?

Omietku NanoporTop môžete pretrieť fasádnou farbou NanoporColor. Čerstvo natiahnutú omietku nechať dobre vyzrieť (odporúčaná doba je 2 týždne) a následne ju pretrieť fasádnou farbou Baumit NanoporColor v želanom odtieni.

Dom z tvárnic Durisol je omietnutý. Omietka je trochu popraskaná. Pod silikónovú omietku je nutná sieťka a kleber alebo stačí penetrácia?

Odporúčame vytvoriť výstužnú vrstvu pomocou lepiacej malty (ProContact príp. DuoContact) s vloženou sklotextilnou mriežkou. Po vyzretí (cca 5 dní) aplikovať penetračný náter (napr. Baumit UniPrimer) a silikónovú omietku Baumit SilikonTop.

Dobrý deň, ako omietnuť nadstrešnú časť komína? Čo použiť ako podklad?

Na zakrytie nadstrešnej častí komína môžete použiť prefabrikované dielce od výrobcov komínov alebo použiť zateplenie s minerálnou vlnou. Na lepenie a stierkovanie použite lepiacu maltu Baumit StarContact alebo ProContact a ako povrchovú úpravu omietku Baumit SilikonTop.

V exteriéri máme nanesenú vonkajšiu vápenno-cementovú omietku. Kedy môžeme ťahať fasádnu omietku?

Podkladovú omietku je potrebné nechať dostatočne vyzrieť. Pre vápenno-cementové omietky je technologická prestávka cca 10 dní/1 cm hrúbky omietky. Pri tepelnoizolačných omietkach je tá doba kratšia, cca 5-7 dní/1 cm hrúbky omietky. Tieto technologické prestávky platia pre klimatické podmienky 20 °C a menej ako 70 % vzdušná vlhkosť. Nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť tieto prestávky predlžujú. Po vyzretí omietky je možné aplikovať penetračný náter a fasádnu omietku.

Ako riešiť a ošetriť zariasené fasády?

Riasy sú mikroorganizmy, ktoré pre svoj život potrebujú svetlo, živiny, bežnú teplotu a hlavne vodu – vlhkosť. Väčšina povrchových úprav je ošetrená protiplesňovým prípravkom, ktorého účinnosť je žiaľ len dočasná a pri optimálnych vonkajších podmienkach. Omietka a farba Baumit Nanopor majú navyše novú unikátnu receptúru s trvalo aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Ošetrenie zariasenej fasády: Napadnutú fasádu natrieť alebo nastriekať Baumit Protiplesňovým náterom a nechať pôsobiť. Potom fasádu vyčistiť pod vysokým tlakom vody alebo okefovať. Očistenú fasádu ešte raz 1 až 2 x natrieť protiplesňovým prípravkom. Nakoniec fasádu obnoviť novou fasádnou farbou – napr. Baumit NanoporColor alebo Baumit SilikonColor. Pri fasádnej farbe SilikonColor odporúčame pridať protiplesňový prídavok ANTIPILZ.

Ako opraviť stečenú fasádu? Ráno sme natiahli silikátovú omietku a poobede nám dážď jednu stenu zmyl.

Stečenú mäkkú povrchovú úpravu odstrániť špachtľou. Zhotoviť novú povrchovú úpravu vrátane penetračného náteru.

Ako natiahnuť fasádnu omietku na podhľad z OSB dosiek?

Povrch OSB dosiek nemožno priamo upraviť fasádnou omietkou. Dosky musia byť opatrené vhodným nosičom omietky, akým je napríklad tepelnoizolačná doska (ideálne o hrúbke 4 cm). Nanášaním fasádnej omietky bez vytvoreného nosiča sa vystavujete riziku oddelenia tejto povrchovej úpravy od podkladu. Na lepenie izolantu na OSB dosky je potrebné použiť špeciálne lepidlo a to Baumit Disperzné lepidlo alebo Baumit SupraKleber. Následne sa osadia skrutkovacie kotvy do dreva Baumit Kotva STR H (min. 4 ks/m2). Na vytvorenie výstužnej vrstvy sa používajú bežné lepiace malty pre zatepľovacie systémy. Až na takto upravený podklad je možné naniesť penetračný náter a fasádnu omietku.

Potery a podlahové stierky

V byte som strhol lepené parkety. Na podlahe ostali ešte zbytky asfaltového lepidla. Aký penetračný náter mám použiť? Akú stierku mám nato vyliať? Potrebujem vyrovnať nerovnosti do 1 cm.

Zvyšky asfaltového lepidla tvoria nenasiakavý podklad. Ak sa už tento podklad nedá prebrúsiť odporúčame vám použitie penteračného náteru na nenasiakavé podklady a to Baumit SuperGrund. Na vyrovannie nerovností do 1 cm môžete použiť všetky samonivelizačné stierky Baumit: Baumit Nivello 10, Baumit Nivello 30, Baumit Nivello Quattro. Na nerovnosti do 2 cm je to Baumit Nivello 30 alebo Baumit Nivello Quattro. Nerovnosti do 3 cm je možné vyrovnať pomocou Baumit Nivello 30. 

Môžem použiť anhydritový poter do garáže?

Nie. Potery ani podlahové stierky (Baumit Alpha 2000, Baumit Alpha 3000, Baumit Nivello Quattro) na báze sadry nie sú vhodné do mokrých prevádzok ako sú garáže, verejné sprchy, plavárne vývarovne a pod. Pre bežné obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní sú tieto potery a stierky vhodné. 

Aká má byť výsledná rovinnosť poteru?

Prípustné odchýlky rovinnosti poterov určuje norma STN 74 4505. Pod lepené parkety, keramické dlažby, lepené PVC a pod. je odchýlka 2 mm/2 m. Norma STN 73 0225 hovorí aj o odchýlkach rovinnosti podláh s dokončeným povrchom. Tabuľku nájdete v technologickom predpise Baumit Potery a podlahové stierky str. 16, tabuľka 1.3.  

Aká je minimálna hrúbka poteru?

Hrúbka poteru závisí od konkrétneho typu (cementový alebo anhydritový) a od spôsobu kladenia, či sa aplikuje ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter. V technologickom predpise Baumit Potery a podlahové stierky v tabuľke 3.1 na str.24 a v tabuľke 4.1 na str.44  sú ukázané min. hrúbky pre jednotlivé potery. Zväčša pri cementových poteroch (Baumit Poter) je min. hrúbka pri kontaktom a oddelenom potere 35 mm, pri plávajúcom min. 45 mm a pri aplikácii na podlahové kúrenie min. 45 mm + priemer rúrok. Pri anhydritovýh poteroch, napr. Baumit Alpha 2000, sú tieto hrúbky o niečo menšie. Min. hrúbka pri kontaktom potere je 25 mm, pri oddelenom 30 mm, pri plávajúcom min. 35 mm a pri aplikácii na podlahové kúrenie min. 35 mm + priemer rúrok. 

Ktorý poter môžem použiť na podlahové kúrenie?

Na podlahové kúrenie môžete použiť aj cementové aj sadrové (anhydritové) potery Baumit. Realizujú sa ako plávajúci poter a je potrebné dodržať správnu predpísanú hrúbku poteru. Pri cementových poteroch (napr. Baumit Poter) to je min. 45 mm + priemer rúrok podlahového kúrenia. Pri anhydritových poteroch (napr. Baumit Alpha 2000) je to min. 35 mm + priemer rúrok. 

Aký je rozdiel medzi poterom a stierkou?

Poter je dôležitou časťou podlahovej skladby. Aplikuje sa na stropnú konštrukciu a vytvára podklad pod finálne podlahové krytiny príp. pod podlahové stierky. Poter je nanášaný vo väčších hrúbkach. Stierka je tenká vrstva nanášaná na poter. Vyrovnáva nerovný poter a vytvára hladký podklad pod podlahové krytiny.  

Murovanie

Baumit Murovacia malta 50 - môžem použiť na založenie prvého radu stavby z porfix?

Oporúčame použiť Baumit Murovaciu maltu 100, nakoľko prvú radu tvárnic je potrebné založiť na zakladaciu maltu vyššej pevnosti.  Ďalšie rady už lepíte tenkovrstvovou maltou, v prípade pórobetónových tvárnic napr. Baumit PlanoFix.

Spevnené plochy

Je vhodné použiť Baumit Estrich na poter pod dlažbu na terase?

Nakoľko podklad potrebujete aj vyspádovať, odporúčame vám spádový betón Baumit Flexbeton. Aplikuje sa v hrúbke 1 až 4 cm a je ho možné vyspádovať.

Lepenie obkladov a dlažby

Akú penetráciu a lepidlo je vhodné použiť na lepenie dlažby na betónový poter s podlahovým vykurovaním?

Cementový (betónový) poter musí byť dostatočne vyzretý. Max. zvyšková vlhkosť poteru pod dlažbu má byť 2,5 % (meranie CM prístrojom). Penetračný náter: Baumit Grund; Lepidlo: Baumit Baumacol FlexUni alebo FlexTop, pre exteriér Baumacol FlexTop.