Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Vzor mailovej objednávky

Pre rýchle a kladné vybavenie objednávok je potrebné, aby objednávka obsahovala všetky potrebné náležitosti.
Objednávku môžete zaslať e-mailom na kontakty Objednávky a odbyt a to priložením objednávkového formulára alebo vyplnením e-mailu, či faxu so všetkými potrebnými údajmi.

Rozbaľovanie paliet

Niektoré výrobky je možné objednať v množstve menšom ako 1 paleta, t. j. jednotlivo po vreckách.
Rozbaľovanie paliet je bez príplatku alebo s príplatkom.
V cenníku sú tieto výrobky označené "rozbaľovanie paliet"

Manipulačný príplatok
je vo výške 50 EUR/t resp. 40 EUR/m3 bez DPH.

Ako vypočítam príplatok?
Príklad: Výrobok Baumit UnoGold
Cena: 420,- EUR bez DPH/tona materiálu; Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1000 kg.
Vypočítanie príplatku pri odbere 10 vriec.
Objednané množstvo = Počet vriec x veľkosť balenia v kg = 10 x 25 = 250 kg = 0,25 t.
Príplatok = Manipulačný príplatok x objednané množstvo = 50 x 0,25 = 12,50,- EUR bez DPH.
K cene materiálu vám bude prirátaný príplatok 12,50,- EUR bez DPH.

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej našou spoločnosťou.
Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

ZOZNAM PRODUKTOV - Rozbaľovanie paliet bez príplatku

ZOZNAM PRODUKTOV - Rozbaľovanie paliet s príplatkom

Dodacie lehoty pre Povrchové úpravy

Dodacia lehota nasledujúci pracovný deň v období od 1.4. do 16.11.2018 platí pre:
Fasádne omietky Baumit NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, MosaikTop, openTop, GranoporTop, DuoTop, SiliporTop a fasádne farby Baumit SilikonColor, SilikatColor a Granopor Color.
Dodacia lehota nasledujúci pracovný deň do 16.00 platí preobjednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitost (t. j. okrem iného adresu dodania vrátanie ulice a popisného čísla, meno kontaktnej osoby a jeje telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie odbytu do 10.30 hod., v období od 1.4. do 16.11.2018. Mimo tohto časového obdobia dodávky do dvoch pracovných dní.

Dodacia lehota do dvoch pracovných dní platí pre:
Baumit NanoporTop Fine, NanoporColor, StarTop, StarColor, CreativTop Trend, Vario, Fine, PuraTop, PuraColor a nátery Lasur, Metallic, Glitter a Finish.

Farebné omietky Baumit CreativTop Max, Pearl a Silk a farba SanovaColor, ako aj farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníc Baumit - dodacia lehota individuálna na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.