Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Farebné riešenia fasád

V našej fotogalérii si môžete pozrieť ukážky farebných návrhov fasád, ktoré vám poslúžia ako inšpirácia pri návrhu vašej fasády.

FASÁDY RODINNÝCH DOMOV - BUNGALOV

FASÁDY KLASICKÝCH RODINNÝCH DOMOV

MODERNÉ RODINNÉ DOMY A DOMY S PLOCHOU STRECHOU

BYTOVÉ DOMY - FASÁDY

Farebné riešenia fasád
 Vyfarbite si dom

Vyfarbite si dom

V programe ColorDesigner Light si môžete vyfarbiť modelové domy odtieňmi Baumit Taste of Life.

ColorDesigner Pro vám ponúka rozšírené funkcie, kde si môžete vyfarbiť vlastný dom a vytvárať vlastné masky v podklade.