Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Udeľovanie licencií

Licencie na tepelnoizolačné práce vydávajú firmám akreditované inšpekčné orgány TSÚS, n.o.EUCERT s.r.o.
Aktuálne podmienky udeľovania licencií a formuláre pre žiadosti nájdete na stránkach daných orgánov.

Zo sprievodných dokumentov k žiadosti firma Baumit poskytuje tri z nich:

Platná technická špecifikácie výrobcu (ETA) pre vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém

Technologický predpis na systém (Ak si želáte technologický predpis zaslať poštou, píšte na office@baumit.sk)

- Potvrdenie o zaškolení pracovníkov (v prípade žiadosti o zaškolenie kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu)