Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Lepený spoj

Lepiaca technológia stále viac nahrádza bežné spájacie metódy. Aj v takých náročných odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecká doprava či vesmírny výskum, sa stále vo väčšom rozsahu používajú práve lepené spoje. Patrí im budúcnosť, a to najmä kvôli vlastnostiam ako sú pevnosť, trvanlivosť, flexibilnosť, jednoduchá realizácia, hospodárnosť a bezpečnosť.

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu v kontaktných tepelnoizolačných systémoch je možné teraz kotviť k podkladu jedinečným spôsobom. Samotné kotvenie izolantu k nosnému podkladu zabezpečuje dokonale pevný lepiaci spoj , ktorý sa vytovrí medzi tanierom kotvy a izolantom pomocou vysokokvalitnej lepiacej hmoty.

Revolučné kotvenie

- Nahrádza mechanické kotvenie rozpernými kotvami
- Zabezpečuje dodatočné zafixovanie pôvodnej omietky
- Vytvára dodatočné lepiace body kľúčovo zviazané s nosným podkladom
- Šetrí energiu, náklady a čas
- Žiadne tepelné mosty
- Žiadne fľaky v mieste tanierov rozperných kotiev
- Vŕtanie do steny, nie do izolantu - vŕtanie bez prekvapení
- Skrátenie doby realizácie zateplenia
- Jeden typ kotiev pre všetky hrúbky izolantu

Šetrí náklady, energiu a čas

Šetrí náklady, energiu a čas

Šetrí náklady
Nie je dôležité, či hrúbka tepelnej izolácie je 10, 20 alebo 30 cm, lepiaca kotva Baumit StarTrack je vhodná pre všetky hrúbky.
Čim väčšia je hrúbka tepelnej izolácie, tým viac energie na vykurovanie šetríte. Ak ste použili väčšiu hrúbku izolačných dosiek, museli ste kúpiť dlhšie mechanické kotvy a tiež vrtáky, čím sa zvýšili náklady. Náklady, ktoré teraz s lepiacou kotvou Baumit StarTrack môžete ušetriť.
Inak povedané: Čím väčšiu hrúbku izolácie použijete, tým viac ušetríte!

Šetrí energiu
S lepiacou kotvou Baumit StarTrack šetríte energiu a znižujete náklady na vykurovanie.  Aj keď použijete kvalitné mechanické rozperné kotvy, musíte ich osadiť cez izolant, čím sa vytvárajú tepelné mosty, ktoré oslabujú účinnosť zateplenia.
Lepiace kotvy Baumit StarTrack sa upevňujú priamo na podklad - tým sa odstraňujú nielen tepelné mosty, ale neriešite ani stopy po kotvách, ktoré sa musia prácne zatierať lepiacou maltou.

Šetrí čas
Teraz môžete mať krásnu fasádu s lepiacou kotvou Baumit StarTrack ešte rýchlejšie.
Použitie klasických kotiev si vyžaduje určitý čas. Pred ich osadením je potrebná technologická prestávka na zaschnutie lepidla. Potom je potrebné zatrieť lepiacou maltou taniere hmoždiniek.
Baumit lepiace kotvy sú funkčné ihneď po osadení do podkladu a nalepení dosiek. Ušetríte tak čas a tým aj náklady na prenájom lešenia.
Výrazne obmedzíte nepríjemnosti s realizáciou fasády a užijete si radosť zo svojho krásneho domova.

Žiadne fľaky v mieste rozperných kotiev

Baumit StarTrack pod izolantom prináša jednu z najväčších výhod tohto systému. Lepiace kotvy nijakým spôsobom nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy. Zateplený dom je preto dokonale obalený izoláciou bez akýchkoľvek tepelných mostov, ktoré jednak predstavujú miesta nežiaducich únikov energie cez fasádu, jednak majú za následok neesteticky „bodkovanú“ fasádu, na ktorej sa za určitého počasia vyrysujú obrysy bežných kotiev.

Zabudnite na neestetické fľaky na fasáde v mieste tanierov kotviacich prvkov!

Žiadne fľaky v mieste rozperných kotiev

Vhodná na kotvenie do pórobetónu

Baumit StarTrack orange
Skrutkovacia lepiaca kotva s oceľovým tŕňom.
Vhodný podklad: betón, plné a dierované tehly, ľahký betón a najmä pórobetónové murivo.

Tepelnoizolačný systém BAUMIT OPEN
- Vysoká paropriepustnosť
- Optimálna vnútorná klíma a príjemné bývanie

Tepelnoizolačný systém BAUMIT STAR
- Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy
- Nanášanie fasádnej omietky bez použitia penetračného náteru

Tepelnoizolačný systém BAUMIT POWER
- Systém so zárukou najvyššej kvality
- Odolnosť voči nárazom a krúpom

Tepelnoizolačný systém BAUMIT PRO
- Ekonomicky výhodný Baumit systém
- Kvalitný tepelnoizolačný systém pre bežné použitie

Vhodná na kotvenie do pórobetónu
Vhodná na kotvenie do tehly s omietkou

Vhodná na kotvenie do tehly s omietkou

Baumit StarTrack red
Zatĺkacia lepiaca kotva s plastovým tŕňom.
Vhodný podklad: betón, plné a dierované tehly.

Tepelnoizolačný systém BAUMIT OPEN
- Vysoká paropriepustnosť
- Optimálna vnútorná klíma a príjemné bývanie

Tepelnoizolačný systém BAUMIT STAR
- Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy
- Nanášanie fasádnej omietky bez použitia penetračného náteru

Tepelnoizolačný systém BAUMIT POWER
- Systém so zárukou najvyššej kvality
- Odolnosť voči nárazom a krúpom

Tepelnoizolačný systém BAUMIT PRO
- Ekonomicky výhodný Baumit systém
- Kvalitný tepelnoizolačný systém pre bežné použitie

Vhodná na kotvenie do betónu

Baumit StarTrack blue
Zatĺkacia lepiaca kotva s plastovým tŕňom.
Vhodný podklad: betón.

Tepelnoizolačný systém BAUMIT OPEN
- Vysoká paropriepustnosť
- Optimálna vnútorná klíma a príjemné bývanie

Tepelnoizolačný systém BAUMIT STAR
- Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy
- Nanášanie fasádnej omietky bez použitia penetračného náteru

Tepelnoizolačný systém BAUMIT POWER
- Systém so zárukou najvyššej kvality
- Odolnosť voči nárazom a krúpom

Tepelnoizolačný systém BAUMIT PRO
- Ekonomicky výhodný Baumit systém
- Kvalitný tepelnoizolačný systém pre bežné použitie

Vhodná na kotvenie do betónu

Vhodná pre obnovu starších zateplených fasád

Baumit StarTrack Duplex
Skrutkovacia lepiaca kotva s kovovým tŕňom.
Podklad: pôvodné zateplenie do max. hrúbky 90 mm.

Tepelnoizolačný systém BAUMIT OPEN
- Vysoká paropriepustnosť
- Optimálna vnútorná klíma a príjemné bývanie

Tepelnoizolačný systém BAUMIT STAR
- Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy
- Nanášanie fasádnej omietky bez použitia penetračného náteru

Tepelnoizolačný systém BAUMIT POWER
- Systém so zárukou najvyššej kvality
- Odolnosť voči nárazom a krúpom

Vhodná pre obnovu starších zateplených fasád