Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Pohoda za každých okolností

Baumit open pozitívne ovplyvňuje vnútornú klímu a prináša tepelnú pohodu v zime i v lete. Aj v kvalitne postavenom suchom dome štvorčlenná rodina pri bežnej prevádzke domácnosti vyprodukuje až 20 l vodnej pary za deň. Vysoká paropriepustnosť tepelnoizolačného systému Baumit open výrazne napomáha odbúravať túto prevádzkovú vlhkosť bez nežiaducich tepelných strát. Systém má rovnakú paropriepustnosť ako tehlové murivo a tak tvorí spolu s tehlovým murivom homogénny, vysoko difúzne otvorený obal domu, ktorý bez zábran trvale prepúšťa nadbytočnú vodnú paru z interiéru smerom von.

 Pohoda  za každých okolností
Rozhodujúce  kritéria

Rozhodujúce kritéria

Pre pocit tepelnej pohody v interiéri je rozhodujúca okrem teploty vzduchu i teplota stien a ďalších povrchov, predovšetkým však rozdiel týchto teplôt, ako aj vzdušná vlhkosť. Pre pocit pohody by sa teplota vzduchu i ohraničujúcich povrchov mala celoročne pohybovať v rozmedzí 19 až 22 °C a rozdiel medzi teplotou vzduchu a okolitými konštrukciami by nemal byť väčší ako 3 °C. Vzdušná vlhkosť v interiéri by mala byť medzi 40 a 60 %.  Vysoká paropriepustnosť tepelnoizolačného systému Baumit open napomáha udržiavať optimálnu vlhkosť v interiéri.

Paropriepustné srdce najvyššej kvality

Srdcom systému sú fasádne izolačné dosky Baumit open reflect, openTherm alebo openPlus na báze polystyrénu. Ich vysoká paropriepustnosť je zabezpečená patentovaným systémom dierok. Cez dierky môže prechádzať vodná para ako cez komín bez toho, aby sa hromadila v hmote izolantu a znižovala jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše vzduch uzavretý v dierkach bez možnosti prúdenia po správnom nalepení a zastierkovaní izolantu prispieva k účinnosti tepelnej izolácie. Dierkovaný polystyrén izoluje rovnako dobre ako ten bez perforácií, má však oveľa vyššiu schopnosť prepúšťať vodnú paru. Výhodou ostáva jeho jednoduché spracovanie a priaznivá cena v porovnaní s minerálnymi izolačnými doskami.

 Paropriepustné srdce  najvyššej kvality
 High tech  systém

High tech systém

Efektívne vysoko paropriepustné šedé izolačné dosky Baumit open reflect s obsahom infračervených absorberov a reflektorov umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menšej hrúbke izolácie.
Vylepšené kotvenie lepiacimi kotvami Baumit StarTrack prináša množstvo výhod: žiadne tepelné mosty, žiadne fľaky v mieste tanierov rozperných kotiev, jeden typ kotiev pre rôzne hrúbky izolantu a v neposlednom rade šetrí energiu, náklady a čas.
Izolanty a kotvy dopĺňa špeciálna biela lepiaca stierka Baumit openContact, ktorá je vysoko paropriepustná, veľmi pružná a odolná proti poveternostným vplyvom a má vynikajúce spracovateľské vlastnosti.
Povrchová úprava Baumit NanoporTop so samočistiacim efektom prináša teraz výnimočné ekologické riešenie ochrany fasády pred napadnutím mikroorganizmami bez chemických prísad, na čisto fyzikálnom princípe fotokatalýzy.

Skladba systému

OPODRÚČANÁ SKLADBA

1. Podklad s pôvodnou omietkou
2. Kotvenie: Baumit StarTrack red alt. Baumit StarTrack orange, Baumit StarTrack Duplex
3. Lepenie (lepiaca malta): Baumit openContact
4. Izolačné dosky: Baumit open reflect alt. Baumit openTherm, openPlus
5. Výstužná vrstva (lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou): Baumit openContact a Baumit openTex
6. Penetračný náter: Baumit PremiumPrimer
7. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop alt. Baumit openTop

Príslušenstvo: soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom a pod.

 Skladba  systému
 Povrchová  úprava

Povrchová úprava

Pre dokonale zosúladený systém odporúčame fasádne omietky Baumit NanoporTop alebo openTop.
Baumit NanoporTop - vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze. Vďaka jedinečnému zloženiu chráni vašu fasádu pred rôznym znečistením a navyše fotokatalytický efekt zabezpečuje trvalú ochranu fasády pred biologickým znečistením (riasami). Vďaka týmto účinkom zostane vaša fasáda trvalo čistá a krásna.
Baumit openTop - vysoko paropriepustná fasádna omietka na báze vodného skla, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

Fasádne omietky sú dodávané v 654 odtieňoch Baumit Life. Inšpirujte sa!

 Európske technické osvedčenie

Tepelnoizolačný systém Baumit open je v zhode s ustanoveniami nariadenia EÚ č. 305/2011.
Vyhlásenie o parametroch č. 02-BAB-ETA-09/0256 na základe európskeho technického osvedčenia (ETA-09/0256) obsahuje deklarované parametre a jednotlivé komponenty systému.