Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Dlhodobo čistá fasáda

Fasáda budovy nemá spĺňať len základné vlastnosti akými sú napr. ochrana pred chladom, hlukom, vlhkom, ale takisto musí vyhovovať estetickým a optickým požiadavkám. Vo svojej funkcii je podobne ako pokožka neustále vystavená zaťaženiu najrôznejšími vplyvmi vonkajšieho prostredia, dôsledkom čoho dochádza skôr či neskôr k jej znečisteniu. Projektom  "Čistá povrchová úprava" sa zaoberal viac ako 10 rokov v centrálnom laboratóriu koncernu vo Wopfingu výskumný tím pod vedením Dr. Jürgen Lorenz (pozri priloženú reportáž). Tím položil najväčší dôraz na poznatky z oblasti nanotechnológií. Výsledkom práce je produkt  "Baumit Nanopor" - anti-aging produkt pre večnú mladosť vášho domu.

 Dlhodobo   čistá  fasáda
 Nano technológia

Nanotechnológia

Nanotechnológia sa zaoberá vytváraním, výskumom a využitím extrémne malých štruktúr. Slovko "nano" je odvodené z gréčtiny a znamená niečo ako "trpaslík". Experti a média označujú nanotechnológiu za kľúčovú technológiu 21. storočia. Namiesto "vyššie, stále ďalej" znie ich motto "stále menšie, stále rýchlejšie".

Jeden nanometer (nm = 1 milióntina milimetra) zodpovedá cca jednej desaťtisícine hrúbky ľudského vlasu, nachádzame sa teda už v oblasti ultra najmenších častíc atómov a molekúl. Základnými prvkami tejto technológie sú nanočastice (jedna je menšia ako 100 nm). Cielenou konštrukciou materiálov na atómovej úrovni, ako aj využívaním zvláštnych javov, ktoré sa vyskytujú v tejto malej mierke, sa otvára množstvo nových možností, a to takmer vo všetkých oblastiach prírodných vied, ako sú energetika, životné prostredie, oblasť IT, medicína, či farmácia.
Nanotechnológie umožňujú tiež vývoj nových stavebných materiálov a zdokonaľovanie tých pôvodných. Nanočastice síce nemôžeme vidieť, ale môžeme registrovať prejavy ich pôsobenia a to tým najpozitívnejším spôsobom vo forme nových, kvalitnejších, účinnejších aj trvanlivejších riešení, používaných čoraz viac i v stavebnej praxi.

Omietka Baumit NanoporTop spája v sebe klasické vlastnosti silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií z výskumných laboratórií Baumit. Špeciálny povrch Baumit NanoporTop je mikroskopicky hladký a má tzv. "nanoporéznu" štruktúru. Tieto nanopóry sú príliš malé pre organické aj anorganické čiastočky nečistôt, ktoré sa tak nedokážu pevne "usadiť" na povrchu. Navyše nízky elektrostatický náboj nepriťahuje nečistoty, a umožňuje tak fasáde efektívnejšie odolávať  znečisteniu. Pomocou síl prírody (ako napr. vietor, dážď, sneh, účinok UV-žiarenia a teplotné zmeny) dochádza k uvoľňovaniu nečistôt z fasády. Vďaka samočistiacej schopnosti ostáva fasáda prirodzene čistá a trvalo krásna.

Nanopor pod mikroskopom

Omietky s vysokým stupňom hydrofobizácie využívajú efekt silného povrchového napätia v kvapke vody, ktorá má v tvare guľôčky minimálny kontakt s povrchom omietky. Fasáda je umývaná rýchlostekajúcou vodou, ale nie v miestach, ktoré fungujú v zrážkovom tieni – pod balkónmi, rímsami a prečnievajúcimi konštrukciami.

Baumit NanoporTop vďaka tenkej hydrofilnej vrstve na povrchu omietky funguje na úplne novom princípe. Nachádzajú sa v nej nanopóry, ktoré absorbujú vlhkosť a znižujú povrchové napätie v kvapke vody. Tá vsakuje do vrchnej časti omietky a pri opätovnom odparovaní vyvýja tlak na nečistoty zachytené na omietke. Nanopóry sú aktívne v udržiavaní optimálneho vlhkostného režimu nielen v kontakte so zrážkovou vodou, ale aj vzdušnou vlhkosťou.

 Nanopor    pod  mikroskopom
 Aktivovanie  fotokalýzy

Aktivovanie fotokalýzy

Fotokatalýza znamená chemický rozklad organických látok za prítomnosti denného svetla. Aby takáto reakcia prebehla, musí byť v štruktúre látky zabudovaný katalyzátor oxid titaničitý (TiO2), ktorý sa aktivuje pôsobením ultrafialového slnečného žiarenia.
Vďaka novému fotokatalyzátoru a jedinečnej sile svetla získava teraz Baumit Nanopor ďalší, obzvlášť účinný samočistiaci efekt pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu.

Rozloženie nečistôt

Ak tento postup fotokatalýzy aplikujeme na omietku alebo farbu, potom za pomoci fotokatalýzy dochádza k rozkladu nečistôt, ktorým sa podarilo usadiť na ich povrchu. Dôležitým faktom je, že aj baktérie, riasy, huby a ďalšie mikrobiologické organizmy degradujú vplyvom fotokatalýzy!

 Rozloženie  nečistôt
 Vyčistenie  fasády

Vyčistenie fasády

Nečistoty a mikrobiologické organizmy ostávajú na povrchu fasády v neaktívnej podobe, odkiaľ sú vplyvom dažďa, vlhkosti, slnka, vetra a prúdením vzduchu odstraňované. Sily prírody tak nepretržite pomáhajú fasáde zotrvať v čistote.
Tradičná ochrana povrchových úprav je založená na báze chemických prostriedkov, ktoré sa z povrchovej úpravy postupne vyplavujú a tak opatrenia voči mikroorganizmom strácajú účinnosť. Nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je dlhodobo udržateľný z pohľadu ochrany životného prostredia a zároveň je trvalou zárukou žiarivej krásy a dlhodobej čistoty pre všetky fasády, s minimálnymi nárokmi na údržbu a obnovu počas celej životnosti.

Investícia do budúcnosti

Baumit vytvoril počas desaťročia trvajúceho vývoja vysoko hodnotné a odolné fasádne systémy s dlhou životnosťou. Na fasádu však pôsobí nepretržite znečistenie a poveternostné vplyvy a menia v priebehu rokov jej vzhľad. Aby sa udržal pekný vzhľad budovy, je potrebné po niekoľkých rokoch fasádu opticky sanovať, t.j. ošetriť prinajmenšom novým náterom, čo samozrejme, prináša so sebou nevyhnutné náklady (ako napr. materiál, práca, lešenie).

Vďaka výnimočným vlastnostiam omietky Baumit NanoporTop zostáva fasáda približne dvakrát tak dlho čistá a krásna a šetrí tak náklady na údržbu či nový náter.

Pri renováciách fasád je fasádna farba Baumit NanoporColor ideálnym riešením pre obnovu povrchu starších tepelnoizolačných a omietkových systémov, obzvlášť v prípade znečistenia ich povrchu mikroorganizmami.

 Investícia  do budúcnosti
Pre všetky  fasády

Pre všetky fasády

Vysoko paropriepustná omietka Baumit NanoporTop je ideálne riešenie pre všetky typy kontaktných tepelnoizolačných systémov a spolu s fasádnou farbou Baumit NanoporColor aj ako fasádna povrchová úprava pre všetky omietkové systémy.

Fasádna omietka Nanopor     fasádna farba Nanopor

Použitím produktov Baumit Nanopor vaša fasáda efektívnejšie odoláva znečisteniu a vďaka samočistiacej schopnosti zostáva čistá a krásna.