Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit StarTrack orange

Baumit StarTrack orange

(lepiaca kotva, skrutkovacia s oceľovým tŕňom)

Lepiaca kotva nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozpernými kotvami. Na vytvorenie dokonalého lepiaceho spoja pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Obzvlášť vhodná na kotvenie do pórobetónu.

Balenie:

300 ks; 100 ks
 • 300 ks; 100 ks

Výhody

 • Revolučné kotvenie

  Dokonalé kotvenie pomocou vysokokvalitného lepeného spoja.

 • Bez tepelných mostov

  Lepiace kotvy nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy.

 • Do pórobetónu

  Skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom vhodná do pórobetónu.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Bez ohľadu na predpokladanú hrúbku izolantu sa dĺžka, a teda ani cena lepiacej kotvy nemení. Izolanty všetkých hrúbok kotvíte jedným druhom lepiacej kotvy.

Na lepenie odporúčame lepiace malty Baumit StarContact, openContact resp. Baumit ProContact.

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, očistený od výkvetov. Osadíme soklový profil pomocou vrutov a hmoždiniek (3 ks/bm).

Krok 1: Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, očistený od výkvetov. Osadíme soklový profil pomocou vrutov a hmoždiniek (3 ks/bm).

  • Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, očistený od výkvetov. Osadíme soklový profil pomocou vrutov a hmoždiniek (3 ks/bm).

   Krok 1: Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, očistený od výkvetov. Osadíme soklový profil pomocou vrutov a hmoždiniek (3 ks/bm).

  • Pomocou značkovacej pomôcky vyznačíme raster 40 x 40 cm. Vzdialenosť kotiev od okraja budovy, otvorov a soklového profilu je max. 10 cm.

   Krok 2: Pomocou značkovacej pomôcky vyznačíme raster 40 x 40 cm. Vzdialenosť kotiev od okraja budovy, otvorov a soklového profilu je max. 10 cm.

  • Do podkladu vyvŕtame potrebný otvor. Priemer vrtáka Ø 8 mm. Do dierovaných a pórovitých materiálov vŕtame bez príklepu, do plnej tehly a betónu s príklepom.

   Krok 3: Do podkladu vyvŕtame potrebný otvor. Priemer vrtáka Ø 8 mm. Do dierovaných a pórovitých materiálov vŕtame bez príklepu, do plnej tehly a betónu s príklepom.

  • Lepiace kotvy vložíme do vyvŕtaného otvoru a následne zatlčieme plastový tŕň alebo zaskrutkujeme oceľový tŕň kotvy.

   Krok 4: Lepiace kotvy vložíme do vyvŕtaného otvoru a následne zatlčieme plastový tŕň alebo zaskrutkujeme oceľový tŕň kotvy.

  • Ak nie je možné dodržať raster 40 x 40 cm, je možné polohu lepiacej kotvy posunúť tak, aby max. vzájomná osová vzdialenosť kotiev vo vodorovnom i zvislom smere bola 40 cm a min. 10 cm.

   Krok 5: Ak nie je možné dodržať raster 40 x 40 cm, je možné polohu lepiacej kotvy posunúť tak, aby max. vzájomná osová vzdialenosť kotiev vo vodorovnom i zvislom smere bola 40 cm a min. 10 cm.

  • Bezprostredne pred nalepením izolačných dosiek nanesieme na osadené lepiace kotvy Baumit StarTrack tzv. lepiaci koláč v hrúbke cca 20 mm.

   Krok 6: Bezprostredne pred nalepením izolačných dosiek nanesieme na osadené lepiace kotvy Baumit StarTrack tzv. lepiaci koláč v hrúbke cca 20 mm.

  • Nalepenie izolačných dosiek realizujeme prostredníctvom metódy tzv.

   Krok 7: Nalepenie izolačných dosiek realizujeme prostredníctvom metódy tzv. "okrajovej húsenice a troch bodov" - vždy čerstvé do čerstvého.

  • Po prebrúsení izolačných dosiek osadíme všetky potrebné profily a lišty. Následne na izolačné dosky nanesieme zubovým hladidlom vrstvu lepiacej malty.

   Krok 8: Po prebrúsení izolačných dosiek osadíme všetky potrebné profily a lišty. Následne na izolačné dosky nanesieme zubovým hladidlom vrstvu lepiacej malty.

  • Do vrstvy lepidla zatlačíme sklotextilnú mriežku a povrch zahladíme. Hrúbka výstužnej vrstvy má byť 3 - 6 mm.

   Krok 9: Do vrstvy lepidla zatlačíme sklotextilnú mriežku a povrch zahladíme. Hrúbka výstužnej vrstvy má byť 3 - 6 mm.

  • Na vyzretú výstužnú vrstvu nanesieme penetračný náter. Po prestávke min. 24 hod. nanesieme na podklad fasádnu omietku Baumit a vytvoríme požadovanú štruktúru.

   Krok 10: Na vyzretú výstužnú vrstvu nanesieme penetračný náter. Po prestávke min. 24 hod. nanesieme na podklad fasádnu omietku Baumit a vytvoríme požadovanú štruktúru.

Revolučné kotvenie tepelnoizolačných systémov Baumit.

  • Revolučné kotvenie tepelnoizolačných systémov Baumit.
   Revolučné kotvenie tepelnoizolačných systémov Baumit.

REFERENCIE