Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Striekané betóny

Priemyselne vyrábané betónové zmesi určené na aplikáciu metódou suchého striekania, s rýchlotuhnúcim cementom, ktorý zabezpečuje počiatočný nábeh pevnosti mladého betónu (do 24 hod.) podľa zadania v projektovej dokumentácii. Použitie pri realizácii banských diel, ale i pri stabilizácii svahov stavebných jám, resp. pri portálových zabezpečeniach tunelových stavieb.

Baumit Torkret S/U

Kontaktujte nás, radi vám poradíme!
Ing. Milan Brodňan, tel.: 0905/984 976, M.Brodnan@baumit.sk 

Podzemné tesniace steny

Priemyselne vyrábané suché zmesi pozostávajúce z hydraulických spojív, bentonitov, prípadne minerálnych prísad. Na výrobu suspenzií pre tenké (vibrorazené), resp. drapákom kopané podzemné tesniace steny v oblasti špeciálneho zakladania stavebných objektov, pri stavbách protipovodňovej ochrany, ako aj pri utesňovaní skládok odpadov, resp. starých ekologických záťaží.

Baumit Tiwo MIB

Kontaktujte nás, radi vám poradíme!
Ing. Milan Brodňan, tel.: 0905/984 976, M.Brodnan@baumit.sk 

Výplne podzemných medzipriestorov

Priemyselne vyrábané suché zmesi obsahujúce všetky komponenty potrebné na výrobu suspenzií vhodných na vyplnenie veľkých dutých priestorov a kaverien. Základnou vlastnosťou takýchto suspenzií je minimálny odstoj, čo v praxi znamená takmer úplné vyplnenie dutín a medzipriestorov.

Baumit TiwoFill H
Baumit TiwoFill HF

Kontaktujte nás, radi vám poradíme!
Ing. Milan Brodňan, tel.: 0905/984 976, M.Brodnan@baumit.sk

Referencie

Polyfunkčný objekt v Bratislava "TWIN CITY" - zmesi pre podzemné tesniace steny (Tiwo MIB) realizované premiešaním podložia
Investor: HB REAVIS; Zhotoviteľ: BAUER Spezial Tiefbau GmbH; Realizácia: jún 2014

Protipovodňová ochrana mesta Wroclaw PL - zmesi pre podzemné tesniace steny (Tiwo MIB) realizované premiešaním podložia
Investor: BUDIMEX PL; Zhotoviteľ: BSoletanche PL; Realizácia: január - apríl 2014

Rekonštrukcia kanalizačného zberača "RIVIERA" v Bratislave - zmesi pre výplne medzipriestorov a kavern (TiwoFill)
Investor: BVS a.s.; Zhotoviteľ: TUBAU a.s.; Realizácia: máj - marec 2015

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité - striekané betóny (Torkret)
Investor: NDS a.s.; Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec - Skalité; Realizácia: október 2013 - október 2016

Riešenie bezpečnosti cesty 1/15 Sedliská - Holčíkovce, okres Vranov nad Topľou - striekané betóny (Torkret)
Investor: SSC a.s.; Zhotoviteľ: Tasum Gonar spol. s r.o.; Realizácia: október - november 2014

Sanácia svahu "Žižkova ulica Bratislava" - striekané betóny (Torkret)
Investor: mesto Bratislava; Zhotoviteľ: INJEKTA spol. s r.o.

Bansko - Hodružský tajch, odvodňovacia štôlňa - striekané betóny (Torkret)
Zhotoviteľ: RnDr Miroslav Novotný spo. s r.o.; Realizácia: september - október 2014

Modernizácia železničnej trate, úsek Púchov - Žilina - striekané betóny (Torkret)
Investor: ŽSR a.s.; Zhotoviteľ: Združenie OHL a.s., Váhostac SK a.s.; Realizácia: jún - október 2014

Diaľnica D1 "Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka" (Západný a východný portál tunela Ovčiarsko) - striekané betóny (Torkret)
Investor: NDS a.s.; Zhotoviteľ: Združenie Váhostac SK a.s., Doprastav a.s., STRABAG spol, s r.o., Metrostav a.s.; Realizácia: máj 2014 - október 2018

Stavba OPOLE PL "Dostavanie blokov č. 5 a 6 elektrárne OPOLE" - zmesi pre podzemné tesniace steny (Tiwodur) realizované výkopom
Investor: Polimex Budowa OPOLE; Zhotoviteľ: Soletanche Polska sp. Z.o; Realizácia: júl - september 2014

Polyfunkčný objekt vo Varšave PL - zmesi pre podzemné tesniace steny (Tiwodur) realizované výkopom
Investor: súkromný; Zhotoviteľ: DABI sp. Z.o; Realizácia: jún 2014