Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Výhody použitia

- Rýchle a plynulé odvádzanie vody z povrchu do podložia v nezamŕznej hĺbke
- Stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia
- Bez rizika podmáčania
- Celoročná bezproblémová pochôdznosť
- Vysoká estetika - žiadne výkvety, trvalo vyplnené škáry bez prerastania trávou
- Navzájom zosúladené produkty
- Laboratórne overené vlastnosti- Praxou osvedčený systém
- Domáce aj zahraničné referencie

Výhody použitia
Oblasti použitia

Oblasti použitia

Osádzanie obrubníkov, palisád

Realizácia schodov v záhrade

Murovanie oporných múrov

Záhradné jazierka a biotopy

Chodníky z betónovej dlažby

Dláždené plochy v záhrade

Základ pre perfektné kladenie dlažby

Prvým predpokladom správneho položenia dlažby a platní je príprava podložia a podkladových vrstiev.
Systém kladenia dlažby do maltového lôžka (tzv. mokrá technológia) zabezpečuje stabilitu tvaru povrchu a aj odolnosť proti prerastaniu škár trávou. Špeciálne zloženie použitých materiálov zase zabezpečuje vysokú vodopriepustnosť celého systému, takže poškodenie zamŕzaním vody v systéme alebo na jej povrchu je minimalizované.

Baumit Drenážny betón
Silne vodopriepustný drenážny betón je určený na prípravu podkladu, na vyplnenie pracovných jám, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod. Zamedzuje vzniku porúch vplyvom sadania podlkladu.

otvorit

 

Základ pre perfektné kladenie dlažby
Maltové lôžko

Maltové lôžko

Maltové lôžko slúži pre uloženie dlažobných kameňov a platní.
Vodopriepustná maltová zmes Baumit Drenážna malta s obsahom trasu eliminuje riziko vzniku výkvetov. Aplikácia v zavlhnutej konzistencii vytvára optimálne podmienky pre stabilné osadenie jednotlivých dlažobných prvkov, ale aj obrubníkov.

Otvorit

Baumit Murovacia malta na kameň plus

Murovanie
Na murovanie prírodných a umelých kameňov v exteriéri aj v interiéri, na vytváranie záhradných jazierok, biotopov a malých rybníkov.
Maltové lôžko
Malta je vhodná aj na vytvorenie maltového lôžka pre uloženie dlažobných prvkov. Je vhodná aj na podklad s podlahovým vykurovaním.
Škárovacia malta
Malta je vhodná aj na vyplnenie škár dlažobných prvkov či obrubníkov.

Baumit Murovacia malta na kameň plus obsahuje špeciálne spojivo Slagstar®, vďaka čomu je odolná voči zvniku vápenných výlvetov. Malta je odolná aj voči pôsobeniu síranov, chlórovej a slanej vode.

Baumit Murovacia malta na kameň plus
Lepenie dlažobných prvkov

Lepenie dlažobných prvkov

Baumit Lepiaca malta na kameň je určená na pačokovanie a lepenie dlažobných prvkov z prírodného resp. umelého kameňa pre hrúbky lepacej malty 5 až 20 mm. Obsah trasu znižuje riziko tvorby výkvetov.
Pre lepšiu prídržnosť odporúčame lepiacu maltu nanášať na povrch určený na obkladanie, ako aj na rubovú plochu obkladového prvku.

otvorit

Škárovanie dlažobných prvkov

Na zalievanie škár je určená Baumit Škárovacia malta. Vďaka svojej tekutej konzistencii umožňuje dokonalé a trvalé vyplnenie škár. Obsah trasu v malte znižuje riziko vzniku neestetických výkvetov na povrchu dlažby.

Škárovanie dlažobných prvkov