Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit Nivello 10

Baumit Nivello 10

(Samonivelizačná cementová stierka (CTC30F7) do interiéru, do 10 mm.)

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F7 na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 3

Balenie:

25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
  • 25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

Výhody

  • Samonivelizačná stierka

    Samonivelizačná stierka na cementovej báze na vyrovnanie povrchu cementových poterov.

  • Pre hrúbky 2 - 10 mm

    Vyrovnanie podkladu do hrúbky 10 mm pred následným kladením podlahovej krytiny.

  • Interiér

    Pre všetky obytné miestnosti vrátane obytných kuchýň a kúpeľní.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Čerstvo nanesenú samonivelizačnú stierku je potrebné zhomogenizovať a odvzdušniť pomocou prevzdušňovacieho valčeka.

Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperGrund na nenasiakavé podklady.

REFERENCIE