Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit Alpha 3000

Baumit Alpha 3000

(Anhydritový samonivelizačný poter do interiéru, s vyššou pevnosťou.)

Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Balenie:

40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Silo
 • 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
 • Silo

Výhody

 • Anhydritový poter

  Liaty poter na báze sadry na ručné aj strojové spracovanie.

 • S vyššou pevnosťou

  Samonivelizačný poter triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13 813.

 • Interiér

  Na aplikáciu vo vnútorných priestoroch, ako sú obytné miestnosti, vrátane bytových kuchýň a kúpeľní.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Samonivelizačný poter Baumit Alpha 3000 nie je vhodný do mokrých prevádzok, ako napr. garáže, plavárne, vývarovne, verejné sprchy a pod. V takomto prípade odporúčame použiť cementový poter Baumit Poter.

V prípade realizácie kontaktného poteru použiť ako prípravu podkladu penetračný náter Baumit Grund na nasiakavé podklady, Baumit SuperGrund na nenasiakavé podklady. Pri oddelenom a plávajúcom potere ako deliacu vrstvu použiť Baumit Separačnú fóliu FE.

Na pripravený podklad osadíme po okraji Baumit Okrajovú dilatačnú pásku.

Krok 1: Na pripravený podklad osadíme po okraji Baumit Okrajovú dilatačnú pásku.

  • Na pripravený podklad osadíme po okraji Baumit Okrajovú dilatačnú pásku.

   Krok 1: Na pripravený podklad osadíme po okraji Baumit Okrajovú dilatačnú pásku.

  • Styk zvislej a vodorovnej fólie prelepíme.

   Krok 2: Styk zvislej a vodorovnej fólie prelepíme.

  • Liaty poter postupne rozlievame z hadice po celej ploche do požadovanej výšky.

   Krok 3: Liaty poter postupne rozlievame z hadice po celej ploche do požadovanej výšky.

  • Výšku liateho poteru priebežne kontrolujeme.

   Krok 4: Výšku liateho poteru priebežne kontrolujeme.

  • Anhydritový poter ihneď po vyliatí zhomogenizujeme, rovnomerne rozmiestnime a odvzdušníme pomocou nivelačných tyčí.

   Krok 5: Anhydritový poter ihneď po vyliatí zhomogenizujeme, rovnomerne rozmiestnime a odvzdušníme pomocou nivelačných tyčí.

  • Liaty poter prvých 48 hod. chránime pred prievanom, priamym slnečným žiarením a rýchlym vysýchaním. Od 3. dňa miestnosť intenzívne vetráme.

   Krok 6: Liaty poter prvých 48 hod. chránime pred prievanom, priamym slnečným žiarením a rýchlym vysýchaním. Od 3. dňa miestnosť intenzívne vetráme.