Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit MPI 25

Baumit MPI 25

(vápennocementová vnútorná strojová omietka)

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením.

Balenie:

40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Silo
 • 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
 • Silo

Výhody

 • Vápennocementová

  Vápennocementová omietka vhodná pre všetky vnútorné priestory, vrátane kuchýň a kúpeľní.

 • Strojové spracovanie

  Vápennocementová omietka vhodná na strojové spracovanie bežnými omietacími strojmi.

 • Interiér

  Jednovrstvová omietka pre vnútorné obytné priestory a priestory s miernym vlhkostným zaťažením.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm a povrch zahladiť.

Pri navzájom previazaných zmiešaných murivách alebo pri styku murivo-preklad, murivo-veniec a pod. odporúčame omietku vystužiť Baumit Výstužou strojových omietok. Po nanesení cca 2/3 celkovej hrúbky omietky zatlačiť výstuž do omietky a prekryť zvyškom omietky.

Vápennocementová strojová omietka dodávaná v 40 kg vreciach.

Krok 1: Vápennocementová strojová omietka dodávaná v 40 kg vreciach.

  • Vápennocementová strojová omietka dodávaná v 40 kg vreciach.

   Krok 1: Vápennocementová strojová omietka dodávaná v 40 kg vreciach.

  • 

Strojovú omietku MPI 25 je možné dodať na stavbu aj v sile.

   Krok 2: Strojovú omietku MPI 25 je možné dodať na stavbu aj v sile.

  • Podklad: pevný, nosný, suchý, čistý, dostatočne rovný. Tehla: priame nanášanie, navlhčenie alebo vhodný penetračný náter.

   Krok 3: Podklad: pevný, nosný, suchý, čistý, dostatočne rovný. Tehla: priame nanášanie, navlhčenie alebo vhodný penetračný náter.

  • Na betónový podklad použijeme penetračný náter Baumit BetonPrimer. Technologická prestávka 12 až 24 hod.

   Krok 4: Na betónový podklad použijeme penetračný náter Baumit BetonPrimer. Technologická prestávka 12 až 24 hod.

  • Pred omietaním vyplníme elektrické a inštalačné drážky v murive a osadíme omietacie profily napr. pomocou malty Baumit SpeedFix.

   Krok 5: Pred omietaním vyplníme elektrické a inštalačné drážky v murive a osadíme omietacie profily napr. pomocou malty Baumit SpeedFix.

  • 

Omietku striekame na podklad strojným zariadením v tvare húsenice. Max. hrúbka v jednej vrstve 25 mm.

   Krok 6: Omietku striekame na podklad strojným zariadením v tvare húsenice. Max. hrúbka v jednej vrstve 25 mm.

  • Následne stiahneme omietku latou (h-profil) do roviny.

   Krok 7: Následne stiahneme omietku latou (h-profil) do roviny.

  • Po miernom zavädnutí omietku zahladíme vhodným plochým hladidlom, napr. polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým.

   Krok 8: Po miernom zavädnutí omietku zahladíme vhodným plochým hladidlom, napr. polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým.

  • Prvé dni chránime omietku pred rýchlym vysušením vlhčením. Omietku necháme dostatočne vyzrieť (10 dní/cm hrúbky omietky).

   Krok 9: Prvé dni chránime omietku pred rýchlym vysušením vlhčením. Omietku necháme dostatočne vyzrieť (10 dní/cm hrúbky omietky).

REFERENCIE