Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Ako vybrať omietku?

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené.

Ako postupovať pri výbere omietky:
- Aký mám podklad, ktorý idem omietať? Tehla, pórobetón, staré murivo a pod.
- Aký konečný vzhľad omietky chcem dosiahnuť? Chcem úplne hladký gletovaný povrch, zahladený, zrnitý, štrukturovaný?
- Aké mám prostredie? Bežné obytné priestory. miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, namáhané priestory a pod.

Na základe takto položených otázok si môžem vybrať konkrétny typ omietky.

Ako vybrať omietku?