Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Klasické murovanie

Murovanie na klasickú maltu pre ložné škáry hrúbky 8 až 15 mm. Maltu je potrebné naniesť na ložné škáry celoplošne.Baumit ponúka dve murovacie malty s dvoma pevnosťami 5 a 10 MPa.

Baumit Murovacia malta 50
Baumit Murovacia malta 100

Klasické murovanie

Tepelnoizolačná murovacia malta

Murovacia malta s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami (λ = cca 0,18 W/(m.K) a pevnosťou v tlaku 5 MPa, pre ložné škáry hrúbky cca 12 mm.

Baumit Termo malta 50

Tepelnoizolačná murovacia malta

Spájanie pórobetónu

Malta na lepenie a tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov, ako aj na lepenie tvárnic Liapor. Trieda pevnosti 5 MPa.

Baumit PlanoFix

Spájanie pórobetónu

Trasový cement

Portlandský cement triedy pevnosti CEN II/B-M(P-S) 32,5 N podľa EN 197-1 s prídavkom trasu na výrobu betónu, omietok a mált. Znižuje riziko tvorby výkvetov.

Baumit Trasový cement/TrassZement

Trasový cement