Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit FillBeton

Baumit FillBeton

(Expanzívny betón s vysokou pevnosťou na vyplnenie dutín, zárubní.)

Suchá expanzívna cementová zálievková malta s expaniou objemu 2 % a s vysokou pevnosťou. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna

Balenie:

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
  • 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Výhody

  • Expanzívna zálievková malta

    Objemová expanzia 2 % zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov.

  • Vysoká pevnosť

    Expanzívna cementová malta s pevnosťou v tlaku ≥ 25 Mpa na vyplnenie dutín a otvorov.

  • Univerzálne použitie

    Možnosť použitia v plastickej alebo tekutej konzistencii.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní dverí, konštrukčných otvorov, dutín, pracovných škár a pod. V tekutej konzistencii je vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, zábradlí, na zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Na dosiahnutie optimálnej expanzie odporúčame spracovať pripravenú zmes do 25 minút po zamiešaní s vodou. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.