Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit WU Beton

Baumit WU Beton

(Vodonepriepustný betón triedy C30/37 vhodný na žumpy, vodojemy, žľaby.)

Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj n

Balenie:

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
  • 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Výhody

  • Vodonepriepustný betón

    Vodonepriepustný betón na vodohospodárske stavby, vodojemy, žumpy a pod.

  • Vysoká pevnosť

    Betón triedy pevnosti C 30/37.

  • Univerzálne použitie

    Betón je možné spracovať ako bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Minimálna hrúbka vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betonu je 10 cm. Pri väčších hrúbkach nanášať betón viacvrstvovo, s nanášaním ďalších vrstiev na zavädnutý podklad. Jednotlivé vrstvy dostatočne zhutniť.

Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou.

REFERENCIE