Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Produktové informácie

Baumit FlexBeton

Baumit FlexBeton

(Betón na vytvorenie spádovej poterovej vrstvy. Hrúbka 10 - 40 mm.)

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy ako je napr. vyspádovanie balkónov, loggií, terás, kúpeľní, spŕch, umyvární a pod

Balenie:

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
  • 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Výhody

  • Spádový betón

    Na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy.

  • Interiér a exteriér

    Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodžií, terás, kúpeľní, práčovní a pod.

  • Vystužený vláknami

    Flexibilný betón pre hrúbky 10 až 40 mm.

Spýtajte sa

Otázka:

Ktorá malta je vhodná na použitie resp. vyplnenie steny po inštalatérskych prácach (oprava vodovodných rozvodov v stene)?


Odpoveď:

Na vyplnenie drážok, škár a pod. môžete použiť cementovú rýchlo schnúcu maltu 

Spýtajte sa Iné otázky

NÁŠ TIP

Pri väčších hrúbkach ako 40 mm odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Po zatuhnutí prvej vrstvy (cca 12 hod.) realizovať druhú vrstvu betónu. Ak by prvá vrstva vyschla je potrebné pred nanesením druhej vrstvy použiť penetračný náter Baumit Grund.

Pred nanesením betónovej zmesi ošetriť nasiakavé podklady penetračným náterom Baumit Grund, nenasiakavé podklady náterom Baumit SuperGrund.