Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Kvalita na betón!

Kompletná paleta výrobkov na najrôznejšie použitie vyznačujúca sa vysokou kvalitou a na úrovni najaktuálnejších technických poznatkov, dobrou dostupnosťou v širokej sieti stavebnín a jednoduchou aplikáciou.

- Dostupnosť i v malom množstve, pre drobné stavby- Možnosť použitia i na stavbách v ťažšie dostupnom teréne
- Možnosť skladovať a použiť nespracovaný materiál na ďalšej stavbe
- Stála, trvalo kontrolovaná kvalita bez nežiaducich vplyvov počasia
- Kompletný servis a technické poradenstvo

Kvalita na betón!
Baumit Beton B20

Baumit Beton B20

Univerzálny betón triedy C 16/20 na bežné betonárske práce na dome i na záhrade, ako je napr. betónovanie schodísk, základov, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.
Zrnitosť: 8 mm
Spotreba: cca 20 kg/m2/cm; 8 vriec (200 kg) / 0,1 m3 betónu;

Obľúbený univerzálny betón pre všetky bežné betonárske práce!

Otvoriť

Baumit FlexBeton

Suchá betónová zmes s pevnosťou v tlaku 30 MPa na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Betón je vhodný ako spádová vrstva podlahy pre balkóny, lodžie, terasy, kúpeľne, sprchy, umyvárne, práčovne a pod. Je vhodný na bežné podklady ako cementové potery, betón a pod. Zrnitosť: 4 mm.

Spádový betón na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou!

Otvorit

Baumit FlexBeton
Baumit WU Beton

Baumit WU Beton

Vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou v tlaku 37 MPa pre ručné aj strojové spracovanie. Betón je možné spracovať ako bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním. Je vhodný na zhotovenie nádrží, žúmp, žľabov, vodojemov, základov, oporných múrov, ako aj na stavebné konštrukcie pozemných stavieb, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody. Zrnistosť: 4 mm. Spotreba: cca 20 kg/m2/cm; 8 vriec (200 kg) / 0,1 m3 betónu.

Vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou!

otvorit

Baumit FixBeton

Rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpiky oplotenia, osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na prádlo, preliezačiek, šmýkľaviek a pod. Zrnitosť: 8 mm.
Video: Spracovanie betónu Baumit FixBeton.

Jedinečná rýchla suchá zmes, s ktorou betónujete "šup-šup"!

Otvorit

Baumit FixBeton
Baumit FillBeton

Baumit FillBeton

Expanzívna cementová malta s pevnosťou v tlaku min. 25 MPa a s expanziou objemu 2 %. V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní, bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni. V tekutej konzistencii je malta vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Ideálny na vypĺňanie dutín a otvorov, ako aj na zalievanie zárubní bezpečnostných dverí!

Otvorit