Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Ako vybrať omietku

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené. Rozhodujúci je podklad, ktorý idem omietať: tehla, pórobetón, staré murivo, kombinované murivo a pod. Obzvlášť pri murivách s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami je potrebné zvoliť vhodnú skladbu omietkového systému.

Ako vybrať omietku