Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Impressum&Copyright

Impressum&Copyright

Prevádzkovateľ webovej stránky www.baumit.sk, www.hrubkazateplenia.sk, www.akciaopen.sk, www.baumitklub.sk, www.fasadaroka.sk, zasluzisi.baumit.sk:

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2/593 033 11, 593 033 02 , 593 033 01
E-mail: office@baumit.sk  
IČO: 313 689 56

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, v odd. Sro vo vl. č. 6692/B.

Copyright
Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, audio a video súbory a ich usporiadanie na webových stránkach sú chránené autorským zákonom Baumit skupiny. Reprodukcia alebo kopírovanie celku alebo jeho časti nie je dovolené bez písomného súhlasu firmy Baumit. Niektoré webové stránky Baumit obsahujú obsah, ktorý je chránený autorskými právami tretích strán. Webová stránka používa obrázky aj z databázy Fotky&Foto Fotobanka.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Všetky  osobné informácie na webovej stránke Baumit slúžia  výhradne pre vašu individuálnu podporu, poskytovanie služieb, zasielanie informácií o produktoch alebo predkladanie ponúk. Baumit použije  vaše dáta v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov a budú považované za dôverné. 
Vyplnením formulárov na stránke www.baumit.sk beriete na vedomie informáciu podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Zároveň odoslaním formulára udeľujete spoločnosti Baumit, spol. s r.o. súhlas kontaktovať Vás pri prieskume spokojnosti s kvalitou servisu a služieb Baumit. Všetky bezplatne spracované služby ako napr. farebné riešenia fasád (len obrazová dokumentácia) môžu byť použité ako súčasť marketingových aktivít značky Baumit.


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE FYZICKÚ OSOBU, KONAJÚCU V MENE ZMLUVNÉHO PARTNERA

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÉHO PARTNERA - FYZICKÚ OSOBU

Podmienky používania

Podmienky používania

Používaním týchto stránok súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Vyhradzujeme si právo aktualizovať Podmienky používania. Pravidelne kontrolujte, prosím, podmienky používania.

Zodpovednosť
Táto webová stránka bola zostavená s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu Baumit nemôže zaručiť správnosť a presnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente. Baumit vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto webovej stránky, v rozsahu, v ktorom nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti firmy Baumit.
Baumit nezodpovedá za obsah externých odkazov, alebo za obsah fór a chatov.

Použitie súborov cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.
Súbory cookies sú využívané pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webový nástroj poskytovaný spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a ktoré napomáhajú analyzovať ako používatelia používajú webové stránky. Informácie vygenerované súbormi cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google tieto informácie využíva za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky Baumit. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.