Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Life Challenge 2018

Najkrajšie európske fasády sú už známe!

Po dvoch úspešných ročníkoch súťaže v rokoch 2014 vo Viedni a 2016 v Madride, sa ocenenia Life Award 2018 odovzdávali 14. júna 2018 v Redute - budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. 

V súťaži sa hodnotí predovšetkým štruktúra a stvárnenie fasády, ale samozrejme aj celková architektúra projektov. Medzinárodná odborná porota pozostávajúca z 13 renomovaných architektov zostavila prostredníctvom online hlasovania zoznam so 6 najlepšími projektmi v každej kategórii, tzv. shortlist, ktorý bol zverejnený začiatkom apríla. Týchto 6 × 6 najkrajších fasád Baumit bolo v hre o prvú cenu, pričom víťazov vybrala odborná porota na svojom zasadnutí bezprostredne pred odovzdávaním cien. Na odovzdávanie ocenení boli do Bratislavy pozvané všetky projektové tímy kandidátov z tzv. shortlistu.

A ako to skončilo?

Víťazné objekty

Kategória Rodinný dom

PAVILION IN HAYRACK, Vrhe, Slovinsko
Architekt: Styria arhitektura d.o.o.
Baumit produkty: zateplenie Baumit Nature (StarContact Forte, SilikatTop)
Foto: Miran Kambič

RD Slovinsko


Kategória Bytový dom

BEAUTIFUL ELDERLY LIFE, Izola, Slovinsko
Architekt: Gužič Trplan arhitekti d.o.o.
Realizátor: Eko d.o.o.
Baumit produkty: Zateplenie Baumit Star Mineral (StarContact Light White, SilikonTop, StellaporTop Fine)
Foto: Miran Kambič

Bytový dom Slovinsko


Kategória Nebytová stavba

ŠTUDENTSKÝ KLUB, České Budějovice, Česká republika
Architekt: Atelier Dvorak architekti
Realizátor: Spilka a Říha s.r.o.

Študentský klub České Budějovice


Kategória Zateplený objekt

TORRE 30. MADRID, Madrid, Španielsko
Architekt: Ruiz Barbarin Arquitectos / Antonio Ruiz Barbarin
Realizátor: ACR / MARTIFER
Baumit produkty: Zateplenie Baumit Star, Baumit NanoporTop, NanoporColor

Zateplená fasáda_Madrid


Kategória Renovácia historických objektov

PAULANER BREWERY, Mníchov, Nemecko
Architekt: Hierl Architekten BDA DWB
Realizátor: Restauro Putz GmbH Arte Antica
Baumit produkty: Sanačné omietky: Baumit VorspritzMörtel VS 61, Sanierputz SP 64 P, LeichttonMörtel LTM 81, MineralporLeichtputz MP 69 Speed multiContact MC 55 W Kalkputz RK 70 N

Sanácia_nemecko


Kategória "Štruktúra podporuje dizajn"

HOUSE MARIE, Baden, Rakúsko
Architekt: Caramel Architects
Realizátor: Ionescu OCTAVIAN / Sperhansl BaugesmbH
Baumit produkty: Baumit CreativTop Fine, SilikonColor, Baumit Lasur 732L (+727L, 730L), Baumit Finish

Fasáda_Baden Rakúsko


Absolútny víťaz zo Španielska

Hlavnú cenu Life Challenge Award 2018 porota udelila projektu zo Španielska COLLECTIVE HOUSING AND HEALTH CENTRE 

COLLECTIVE HOUSING AND HEALTH CENTRE, Barcelona, Španielsko
Architekt: UTE BONELL I GIL & PERIS + TORAL
Realizátor: UTE Scrinser & Primur
Baumit produkty: Zateplenie Baumit Star EPS, Baumit NanoporTop

Finálny víťaz_Barcelona