Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumacol PremiumFuge

Výpočet škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge.

V excelovskej tabuľke zadajte plochu v m2, ktorú idete škárovať, šírku a dĺžku obkladu, ako aj hĺbku a šírku škáry. Výsledne dosiahnete orientačnú spotrebu v kg.

VÝPOČET

 Baumacol PremiumFuge
Drenážna škárovacia malta

Drenážna škárovacia malta

Výpočet škárovacej hmoty Baumit Drenážna škárovacia malta.

V excelovskej tabuľke zadajte plochu v m2, ktorú idete škárovať, šírku a dĺžku obkladu, ako aj hĺbku a šírku škáry. Výsledne dosiahnete orientačnú spotrebu v kg.

VÝPOČET

Škárovacia hmota Quarz

Výpočet škárovacej hmoty Baumit Škárovacia hmota Quarz.

V excelovskej tabuľke zadajte plochu v m2, ktorú idete škárovať, šírku a dĺžku obkladu, ako aj hĺbku a šírku škáry. Výsledne dosiahnete orientačnú spotrebu v kg.

VÝPOČET