Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Vzor mailovej objednávky

Pre rýchle a kladné vybavenie objednávok je potrebné, aby objednávka obsahovala všetky potrebné náležitosti.
Objednávku môžete zaslať e-mailom na kontakty Objednávky a odbyt a to priložením objednávkového formulára alebo vyplnením e-mailu, či faxu so všetkými potrebnými údajmi.


Ak používate OUTLOOK, môžete si stiahnuť predpripravené šablóny na odoslanie objednávky (otvárať cez iný prehľadávač ako Explorer, napr. cez Google Chrome alebo Mozilla Firefox)

VÝROBNÝ ZÁVOD ROHOŽNÍK

Objednávka baleného tovaru_Rohožník
Objednávka vedrovaného tovaru a príslušenstva_Rohožník
Objednávka voľne loženého materiálu_Rohožník

VÝROBNÝ ZÁVOD LIETAVSKÁ LÚČKA

Objednávka baleného tovaru_STRED SK_Lietavská Lúčka
Objednávka baleného tovaru_VÝCHOD SK_Lietavská Lúčka

Objednávka vedrovaného tovaru_STRED SK_Lietavská Lúčka
Objednávka vedrovaného tovaru_VÝCHOD SK_Lietavská Lúčka

Objednávka voľne loženého materiálu_STRED SK_Lietavská Lúčka
Objednávka voľne loženého materiálu_VÝCHOD SK_Lietavská Lúčka

Rozbaľovanie paliet

Niektoré výrobky je možné objednať v množstve menšom ako 1 paleta, t. j. jednotlivo po vreckách.
Rozbaľovanie paliet je bez príplatku alebo s príplatkom.
V cenníku sú tieto výrobky označené "rozbaľovanie paliet"

Manipulačný príplatok
je vo výške 50 EUR/t resp. 40 EUR/m3 bez DPH.

Ako vypočítam príplatok?
Príklad: Výrobok Baumit UnoRed
Cena: 420,- EUR bez DPH/tona materiálu; Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1000 kg.
Vypočítanie príplatku pri odbere 10 vriec.
Objednané množstvo = Počet vriec x veľkosť balenia v kg = 10 x 25 = 250 kg = 0,25 t.
Príplatok = Manipulačný príplatok x objednané množstvo = 50 x 0,25 = 12,50,- EUR bez DPH.
K cene materiálu vám bude prirátaný príplatok 12,50,- EUR bez DPH.

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej našou spoločnosťou.
Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou dodávky uceleného množstva SMZ (t.j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

Zoznam výrobkov bez manipulačného príplatku

Zoznam výrobkov s manipulačným príplatkom