Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

ColorSearch

Pomocou nástroja ColorSearch jednoducho vyhľadáte konkrétne odtiene Baumit Life. Vybraný farebný odtieň je možné zobraziť aj v rôznych štruktúrach.
Zároveň viete vyhľadať najbližšie odtiene Baumit Life pre odtiene Baumit z predchádzajúcich vzorkovníkov alebo pre odtiene zo vzorkovníkov iných výrobcov fasádnych omietok a farieb. Program vyhľadá najbližší adekvátny odtieň z kolekcie Baumit Life.


Baumit MosaikTop - zhodné odtiene zo starého a nového vzorkovníka

 Color Search
Color Finder

Color Finder

Pomocou tohto nástroja, vyvinutého špeciálne pre odtiene Baumit Life, dokážeme jednoducho definovať ľubovoľné farebné odtiene a porovnať ich s odtieňmi zo vzorkovníka Baumit Life.
Jednoducho ColorFinder podržíme na ľubovoľnej ploche, naskenujeme ju a na displeji sa nám zobrazí najbližší farebný odtieň z kolekcie farieb Baumit Life.
Takto rýchlo a jednoducho vieme identifikovať zvolený farebný odtieň.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte regionálneho zástupcu Baumit.