Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 • Baumit StarTrack Baumit StarTrack Otvoriť
 • Baumit StarTrack Duplex Baumit StarTrack Duplex Otvoriť
 • Kotvenie rozpernými kotvami Kotvenie rozpernými kotvami Otvoriť
 • Kotvenie kotvami s prídavným tanierom Kotvenie kotvami s prídavným tanierom Otvoriť
 • Aplikácia fasádnych profilov Aplikácia fasádnych profilov Otvoriť
 • Riešenia vystuženia rohov (90°) Riešenia vystuženia rohov (90°) Otvoriť
 • Dilatácia v ploche - dilatačný profil Dilatácia v ploche - dilatačný profil Otvoriť
 • Dilatácia v ploche - pružný tmel Dilatácia v ploche - pružný tmel Otvoriť
 • Dilatácia v rohovej oblasti - dilatačný profil Dilatácia v rohovej oblasti - dilatačný profil Otvoriť
 • Dilatácia v rohovej oblasti - pružný tmel Dilatácia v rohovej oblasti - pružný tmel Otvoriť
 • Ukončenie zateplenia v ploche Ukončenie zateplenia v ploche Otvoriť
 • Soklový profil Therm Soklový profil Therm Otvoriť
 • Soklový profil s nasadzovacou lištou Soklový profil s nasadzovacou lištou Otvoriť
 • Založenie pomocou montážnej laty Založenie pomocou montážnej laty Otvoriť
 • Umiestnenie izolácie pri otvoroch Umiestnenie izolácie pri otvoroch Otvoriť
 • Prídavná výstuž pri otvoroch Prídavná výstuž pri otvoroch Otvoriť
 • Schéma kotvenia - StarTrack Schéma kotvenia - StarTrack Otvoriť
 • Schéma kotvenia I Schéma kotvenia I Otvoriť
 • Schéma kotvenia II Schéma kotvenia II Otvoriť
 • Schéma kotvenia III Schéma kotvenia III Otvoriť

DETAILY SOKLA

 • Sokel zateplený-uskočený_Soklový profil Therm Sokel zateplený-uskočený_Soklový profil Therm Otvoriť
 • Sokel zateplený-uskočený_montážna lata Sokel zateplený-uskočený_montážna lata Otvoriť
 • Sokel zateplený-priebežný Sokel zateplený-priebežný Otvoriť
 • Sokel zateplený-priebežný_suterén Sokel zateplený-priebežný_suterén Otvoriť

DETAILY PRI USTUPUJÚCOM PODLAŽÍ

 • Detail pri ustupujúcom podlaží_balkón Detail pri ustupujúcom podlaží_balkón Otvoriť

DETAILY PRI OKNE

 • Vonkajší parapet - axonometria Vonkajší parapet - axonometria Otvoriť
 • Vonkajší parapet - rez I Vonkajší parapet - rez I Otvoriť
 • Vonkajší parapet - rez II Vonkajší parapet - rez II Otvoriť
 • Ostenie-nadpražie_dilatačný profil I Ostenie-nadpražie_dilatačný profil I Otvoriť
 • Ostenie-nadpražie_pružný tmel Ostenie-nadpražie_pružný tmel Otvoriť
 • Ostenie-nadpražie_dilatačný profil II Ostenie-nadpražie_dilatačný profil II Otvoriť
 • Ostenie-nadpražie_dilatačný profil III Ostenie-nadpražie_dilatačný profil III Otvoriť
 • Nadpražie - exteriérové žalúzie Nadpražie - exteriérové žalúzie Otvoriť

DETAILY V STYKU S PLOCHOU STRECHOU

 • Oplechovanie atiky Oplechovanie atiky Otvoriť
 • Loggia_terasa- napojenie na obvodovú stenu Loggia_terasa- napojenie na obvodovú stenu Otvoriť
 • Loggia_terasa- napojenie na stenu Loggia_terasa- napojenie na stenu Otvoriť

DETAILY V STYKU SO ŠIKMOU STRECHOU

 • Neodvetraná šikmá strecha Neodvetraná šikmá strecha Otvoriť
 • Odvetraná šikmá strecha Odvetraná šikmá strecha Otvoriť
 • Neodvetraná šikmá strecha - zateplenie podhľadu Neodvetraná šikmá strecha - zateplenie podhľadu Otvoriť
 • Šikmé napojenie na obvodovú stenu - axonometria Šikmé napojenie na obvodovú stenu - axonometria Otvoriť
 • Šikmé napojenie na obvodovú stenu Šikmé napojenie na obvodovú stenu Otvoriť
 • Vodorovné napojenie na obvodovú stenu Vodorovné napojenie na obvodovú stenu Otvoriť

DETAILY PRI BALKÓNOVEJ DOSKE

 • Balkón - napojenie na obvodovú stenu I Balkón - napojenie na obvodovú stenu I Otvoriť
 • Balkón - napojenie na obvodovú stenu II Balkón - napojenie na obvodovú stenu II Otvoriť

DETAILY KOTVENIA

 • Kotvenie ľahkých predmetov - špirálová hmoždinka Kotvenie ľahkých predmetov - špirálová hmoždinka Otvoriť
 • Prestup cez ETICS - kotvenie zábradlia Prestup cez ETICS - kotvenie zábradlia Otvoriť

POTERY A PODLAHOVÉ STIERKY