Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Cementové potery

Klasické cementové potery sa kladú na danú plochu, následne sa rozprestierajú latou do roviny a vyhladia oceľovým hladidlom. Práca s klasickým poterom je o niečo náročnejšia a vyžaduje si istú zručnosť. V prípade väčších plôch sa nie vždy podarí dosiahnuť požadovanú rovnosť povrchu a následne sa potom vyžaduje ďalšia vrstva samonivelizačnej stierky. Cementové potery sú vhodné aj pre podlahové vykurovanie, ako aj pre vlhké prevádzky.

Baumit Poter - ručné a strojvé spracovanie
Baumit Poter MG - cementový poter so strojným hladením

Cementové potery
Sadrové potery

Sadrové potery

Sadrové (anhydritové) liate potery pri vylievaní samovoľne vytvárajú vodorovný povrch. Poter sa kladie v tekutej konzistencii, nahrubo sa roztiahne a upraví predpísaným spôsobom. Jednoduchšie spracovanie umožňuje rýchlejšiu realizáciu väčších plošných výmer. Pred liatím poteru je potrebné starostlivo pripraviť podklad. Materiál počas zrenia vykazuje iba veľmi malé objemové zmeny.

Samonivelizačný efekt uľahčuje prácu a šetrí čas.
Sadrové potery sú vhodné aj na podklady s podlahovým vykurovaním.
Baumit Alpha 3000, Baumit Alpha 2000

Samonivelizačné podlahové stierky

Podlahové stierky Baumit je možné realizovať na všetky konštrukčné skladby poterov na podlahovom vykurovaní, ako aj na poter na dutinovom podlahovom systéme. Stierky sa aplikujú výlučne kontaktným spôsobom, spojovací mostík medzi podkladom a stierkou tvorí penetračný náter Baumit Grund resp. Baumit SuperGrund.
Podlahové stierky na cementovej báze Baumit Nivello10 a Baumit Nivello 30 sú vhodné výlučne na použitie na cementových poteroch. Stierka
Baumit Nivello Quattro na sadrovej báze je vhodná na použitie tak na sadrové, ako aj cementové potery.

Samonivelizačné podlahové stierky