Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Perfektná klíma

Až 90 % nášho života trávime v uzavretých priestoroch. Preto je kvalita vnútorného vzduchu kľúčová pre pocit pohody, zdravie a pre samotnú kvalitu života. Výrobky Baumit Klima sú vysoko kvalitné a funkčné, ohľaduplné k zdraviu i k životnému prostrediu. Sú zaradené i do stavebného katalógu inštitútu pre stabenú biológiu a ekológiu stavieb natureplus.

Perfektná klíma
Kvalita vnútorného vzduchu

Kvalita vnútorného vzduchu

Moderný človek spotrebuje približne 8 000 až 16 000 litrov (cca 8 až 16 kg) vzduchu denne - z tohto dôvodu je vzduch našou najdôležitejšou živinou a jeho kvalita je pre naše zdravie určujúca.
Fyzikálne, biologické a chemické faktory najviac ovplyvňujú vzduch v miestnosti.

Zdravý vnútorný vzduch

Každý človek sa chce doma cítiť dobre, mať svoj bezpečný priestor, kde by si oddýchol a načerpal nové sily. Preto musia aj naše štyri steny podporovať naše fyzické i duševné zdravie a v nijakom prípade ho nesmú ohrozovať.
Aby sme vytvorili toto príjemné prostredie, potrebujeme regulovať vnútornú vzdušnú vlhkosť a minimalizovať obsah škodlivín vo vzduchu. 

Zdravý vnútorný vzduch

Vápenné stierky Klima

Baumit Klima glet
Prírodná vápenná stierka na dosiahnutie hladkých povrchov stien. Aplikuje sa na podkladové vápennné a vápennocementové omietky.

Baumit Klima stierka
Stierka s veľkosťou zrna 1 mm na dosiahnutie zrnitejšieho vzhľadu stien. Aplikuje sa na podkladovú omietku. Na betónový podklad je možné omietku nanášať priamo.

Vápenné stierky Klima