Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Perfektná klíma

Až 90 % nášho života trávime v uzavretých priestoroch. Preto je kvalita vnútorného vzduchu kľúčová pre pocit pohody, zdravie a pre samotnú kvalitu života. Výrobky Baumit Klima sú vysoko kvalitné a funkčné, ohľaduplné k zdraviu i k životnému prostrediu. Sú zaradené i do stavebného katalógu inštitútu pre stabenú biológiu a ekológiu stavieb natureplus.

Perfektná klíma
Kvalita vnútorného vzduchu

Kvalita vnútorného vzduchu

Moderný človek spotrebuje približne 8 000 až 16 000 litrov (cca 8 až 16 kg) vzduchu denne - z tohto dôvodu je vzduch našou najdôležitejšou živinou a jeho kvalita je pre naše zdravie určujúca.
Fyzikálne, biologické a chemické faktory najviac ovplyvňujú vzduch v miestnosti.

Zdravý vnútorný vzduch

Každý človek sa chce doma cítiť dobre, mať svoj bezpečný priestor, kde by si oddýchol a načerpal nové sily. Preto musia aj naše štyri steny podporovať naše fyzické i duševné zdravie a v nijakom prípade ho nesmú ohrozovať.
Aby sme vytvorili toto príjemné prostredie, potrebujeme regulovať vnútornú vzdušnú vlhkosť a minimalizovať obsah škodlivín vo vzduchu. 

Zdravý vnútorný vzduch
Účinky Klima omietky

Účinky Klima omietky

Aby bolo možné dosiahnuť ideálnu vlhkosť vzduchu, je potrebné použiť stavebný materiál, ktorý dokáže rýchlo absorbovať vlhkosť a v prípade potreby ju odovzdať späť. Ideálnym riešením je vápenná omietka Baumit Klima omietka

vápenná omietka Klima

Vápenné stierky Klima

Baumit Klima glet
Prírodná vápenná stierka na dosiahnutie hladkých povrchov stien. Aplikuje sa na podkladové vápennné a vápennocementové omietky.

Baumit Klima stierka
Stierka s veľkosťou zrna 1 mm na dosiahnutie zrnitejšieho vzhľadu stien. Aplikuje sa na podkladovú omietku. Na betónový podklad je možné omietku nanášať priamo.

Vápenné stierky Klima