akrylátová fasádna farba

Baumit GranoporColor

(akrylátová fasádna farba)Akrylátová fasádna farba pre vonkajšie i vnútorné použitie. Farebnosť - 758 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Ďalšie informácie:
vedro 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
vedro 5 kg

Icon Technický list
Icon Karta bezpečnostných údajov (HU)
Icon Karta bezpečnostných údajov (AT)
Icon Vyhlásenie výrobcu

Ďalšie produkty:
samočistiaca fasádna farba
silikónová fasádna farba
silikátová fasádna farba