silikátová fasádna farba

Baumit SilikatColor

(silikátová fasádna farba)Vysokoparopriepustná silikátová fasádna farba pre vnútorné i vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodná na renováciu starých budov a pamiatkovo chránených objektov. Farebnosť - 654 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Ďalšie informácie:
vedro 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
vedro 5 kg

Icon Technický list
Icon Karta bezpečnostných údajov (AT)
Icon Karta bezpečnostných údajov (HU)
Icon Vyhlásenie výrobcu

Ďalšie produkty:
samočistiaca fasádna farba
silikónová fasádna farba
akrylátová fasádna farba