Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Magazin

Magazín pre našich partnerov a priateľov

Rok 2016 poskytol spoločnosti Baumit veľa dôvodov na radosť. Aj v tomto čísle sme pre vás pripravili veľa zaujímavých tém.

A tak vám želáme veľa zábavy pri čítaní, veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017!

Súťaž Baumit Life Challenge o najkrajšiu európsku fasádu priniesol Baumit Slovensku veľkú radosť :) Prinášame vám možnosť nahliadnuť do zákulisia galavečera, slávnostného vyhlásenia víťazov jednotlivých kategórií aj celkového víťaza.

Určite vás zaujme rozhovor o farbách v interpretácii pána profesora Axela Venna. Tento významný dizajnér určujúci trendy vo vede a výskume, nám poskytne odpovede na čo nám vlastne farby slúžia a aké je dôležité odborné poradenstvo v tejto oblasti.

Veľmi zaujímavé sú výsledky prieskumu nášho vedeckého parku Baumit Viva. Merania ukázali, ktoré druhy stien uvoľňujú málo až takmer žiadne škodlivé látky do ovzdušia a ktoré nátery umožňujú ľuďom tzv. sa "voľne nadýchnuť".

Z výsledkov štúdie inštitútov TÜVR heinland a Sentinel Haus vyplýva, ako správne renovovať staršie školské triedy, aby pozitívne pôsobili na zdravie detí.

Dôvod na oslavu sa našiel aj v spoločnosti Baumit Bulharsko a Chorvátsko. V oboch prípadoch ním bolo 20-ročné jubileum. V Poľsku volili "Stavebnú značku roka", pričom Baumit získal bronzové ocenenie.

Tých dobrých a zaujímavých vecí sa tento rok udialo ešte oveľa viac, o niektorých ďalších sa dozviete na stránkach magazínu.

Prajeme vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017!

Želáme vám príjemné čítanie!

Baumit Magazin


Vašim reakciám sa vždy potešíme: redakcia@baumit.sk 
V prípade, ak by ste chceli zaslať výtlačok magazínu poštou, píšte na office@baumit.sk.