Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Fasáda roka 2017

Baumit Fasáda roka 2017 bude už v poradí 9. ročníkom tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.

Fasády – to sú tváre našich domov! Možno trochu nostalgické tvrdenie, napriek tomu sa v ňom ukrýva veľa pravdy. Jedinečný a osobitý vzhľad s dávkou individuality nezávisí len od farebnosti, do hry čoraz viac vstupujú rôzne štruktúry, nové materiály a ich najrôznejšie kombinácie. Architekti, ktorí hľadajú nezvyčajné možnosti stvárnenia fasády, nezriedka zachádzajú až do extrému. Možno povedať, že individuálne spôsoby aplikácie rôznych i netradičných materiálov a ich vzájomná kombinácia sú pre výsledné architektonického pôsobenie fasády čoraz dôležitejšie.


Baumit Fasáda roka 2017 bude už v poradí 9. ročníkom tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.


Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 oceňuje stavby v týchto kategóriách:

NOVOSTAVBY:

1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)


REKONŠTRUKCIA A OBNOVA:

3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)

4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)


PANELOVÝ DOM

5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. Túto kategóriu hodnotí osobitná porota, zložená z odborníkov v oblasti obnovy bytových domov.


PLYŠOVÁ KOCKA

Zvláštna cena za prínos k lepšej spoločnosti Baumit Plyšová kocka bude udelená aj v tomto ročníku súťaže.


Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži aj verejnosti ako cenná inšpirácia do budúcnosti. Veríme preto, že Baumit Fasáda roka 2017 bude opäť nielen prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení, ale súčasne ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov.

Sledujte nás na FB Baumit Fasáda roka a čoskoro aj na našej vynovenej stránke fasadaroka.sk :-)