Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Fasáda roka 2017

9. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2017 už pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže sa uskutočnilo v stredu 21. júna 2017 v priestoroch kina Cinemax v Bory Mall v Bratislave. Pozrite si nominované a ocenené diela tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.

Fasády – to sú tváre našich domov! Možno trochu nostalgické tvrdenie, napriek tomu sa v ňom ukrýva veľa pravdy. Jedinečný a osobitý vzhľad s dávkou individuality nezávisí len od farebnosti, do hry čoraz viac vstupujú rôzne štruktúry, nové materiály a ich najrôznejšie kombinácie. Architekti, ktorí hľadajú nezvyčajné možnosti stvárnenia fasády, nezriedka zachádzajú až do extrému. Možno povedať, že individuálne spôsoby aplikácie rôznych i netradičných materiálov a ich vzájomná kombinácia sú pre výsledné architektonického pôsobenie fasády čoraz dôležitejšie.


193 prihlásených diel, 16 nominácií, 1 četsné uznanie a 5 hlavných cien. 


Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 ocenila stavby v týchto kategóriách:

NOVOSTAVBY:

1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)

Hlavná cena: Rodinný dom 3x3, Hrubá Borša

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)

Hlavná cena: Bytový dom Avana, Stupava


REKONŠTRUKCIA A OBNOVA:

3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)

Hlavná cena: Kúpalisko Zelená Žaba, Trenčianske Teplice
Čestné uznanie: Kino Úsmev, Košice

4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)

Hlavná cena: Rosenfeldov palác, Žilina


PANELOVÝ DOM

5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. 

Hlavná cena: BD Studenohorská 2-4, Bratislava


PLYŠOVÁ KOCKA

Vyvrcholením večera bolo odovzdanie Plyšovej kocky – ocenenia, ktoré už neodmysliteľne patrí k súťaži Fasáda roka. Baumit Plyšová kocka je zvláštna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou organizácii, alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame mosty porozumenia, buduje ostrovy lásky a prijatia pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti, či bez domova. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu.

Cenu Baumit Plyšová kocka 2017 získalo Občianske združenie KRÍDLA. Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA je jedným z mála združení, ktoré je orientované na oblasť psychických porúch. Má za sebou takmer 20-ročné dobrovoľnícke aktivity v tejto oblasti, vďaka ktorým vzniklo aj občianske združenie KRÍDLA (2002) a v roku 2005 aj Rehabilitačné stredisko Krídla, ako prvé v Bratislave a štvrté na Slovensku. Cieľom Rehabilitačného strediska je pomôcť ľuďom s psychickými poruchami obnoviť, ale aj získať schopnosti a zručnosti, ktoré ochorením stratili a ktoré im umožnia opäť sa vrátiť k plnohodnotnému a samostatnému životu.


Slávnostný galavečer sprevádzalo a aj ukončilo hudobne aj vizuálne zladené spevácke zoskupenie Fragile. Večer pokračoval do neskorých hodín v neformálnej atmosfére, k čomu prispel aj DJ Alex.

Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži aj verejnosti ako cenná inšpirácia do budúcnosti. 

Sledujte nás na FB Baumit Fasáda roka alebo na našej stránke fasadaroka.sk